Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Przetargi
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"


Newsletter

Główne dane o MZD


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Nazwa firmy: Miejski Zarząd Dróg
Kontakt: Miejski Zarząd Dróg
ul. Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała

telefony kontaktowe:
+48 (033) 497 96 36 do 39
fax (033) 497 96 35

Dyrektor: mgr inż. Wojciech Waluś
Z-ca dyrektora: mgr inż. Andrzej Kostyński
Główny inżynier: mgr inż. Robert Kaczmarek
Główny księgowy: mgr Jadwiga Zdrowak
Inżynier ruchu: mgr inż. Marcin Burdziński

 

Wersja do wydruku