Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Środa, 25 Kwiecień 2018, imieniny Jarosława, Marka, Wiki
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 
Panoramy wirtualne
 
Wirtualne biuro obsługi
 
Informacja o planowanych inwestycjach
1. Koncepcja rozbudowy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańco

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach prac projektowych przygotował koncepcje rozbudowy ulicy Warszawskiej.

Ostateczne rozwiązanie uzgodnione zostało na Kierownictwie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W ramach rozwiązań projektowych zastosowano węzeł typu WC składający się z układu dwóch skrzyżowań na prawe skręty w ciągu ulicy Warszawskiej (w przeciwległych ćwiartkach). Na połączeniu łącznic z ulicą Mazańcowicką przewidziano budowę dwóch rond na drodze powiatowej wraz z korektą przebiegu dróg gminnych – ulicy Poligonowej i ulicy Pedagogicznej (włączenia w postaci 4-wlotów na ronda). W rozwiązaniach projektowych uwzględniono zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odnośnie obsługi komunikacyjnej poprzez łącznik ulicy Opłotek.

Podstawowe parametry:

  Ulica Warszawska - droga krajowa:

 przekrój 2x2; szerokość pasa ruchu 3,5m; szerokość pasa dzielącego 4,0m; szerokość opaski wewnętrznej (przy pasie dzielącym) 0,5m; szerokość opaski zewnętrznej (w ramach pobocza) 0,5m; szerokość pobocza gruntowego 1,5m.

Ulica Mazańcowicka - droga powiatowa:

 przekrój 1x2 + pas środkowy; szerokość pasa ruchu 3,5m; szerokość pasa środkowego 3,0m; szerokość chodnika 2,0m; szerokość pobocza gruntowego 1,0m.

Łącznice nr 1 i nr 2:

 typ łącznicy-dwupasowa dwukierunkowa P4; szerokość jezdni wraz z opaskami 8,0m; szerokość opaski 2 x 0,5m; szerokość pobocza gruntowego 1,0m.

Ulica Poligonowa - droga gminna:

 przekrój 1x2; szerokość pasa ruchu 3,0m; szerokość pobocza gruntowego 0m,75.

Ulica Pedagogiczna - droga gminna:

 przekrój 1x2; szerokość pasa ruchu 2,5m; szerokość pobocza gruntowego 0,75m.

  Ulica Opłotek - droga gminna:

 przekrój 1x2; szerokość pasa ruchu 3,0m; szerokość pobocza gruntowego 1,0m.

 

W zakładce "WIĘCEJ" została przedstawiona koncepcja rozbudowy ul. Warszawskiej.

wiecej  

2. Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy ulicy zbiorczej KDZ-1 łączącej drogę ekspresową S-1 (węzeł Rosta) z ul. Hałcnowską w Bielsku – Białej
Zakres prac oraz parametry geometrii jezdni zostały przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych.

W zakładce "WIĘCEJ" znajdują się plany sytuacyjne i projekty docelowej organizacji ruchu.

wiecej  

3. Koncepcja rozbudowy ulicy Pocztowej i Startowej w Bielsku – Białej
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przedstawia koncepcję rozbudowy ulicy Pocztowej i Startowej w Bielsku-Białej.

Zakres prac oraz parametry geometrii jezdni zostały przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych.

W zakładce "WIĘCEJ" znajdują się plany sytuacyjne.

wiecej  

4. Projekt docelowej organizacji ruchu rozbudowy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej
Miejski Zarzad Dróg w Bielsku-Białej przedstawia projekt docelowej organizacji ruchu ul. Krakowskiej.

W zakładce "WIĘCEJ" znajdują się plany sytuacyjne.

wiecej  

5. Rozbudowa ul. Wita Stwosza w Bielsku-Białej
Zaprojektowano rozbudowę ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Piastowskiej na długości 622m, ulica będzie posiadała elementy uspokojenia ruchu.

Początek opracowania dowiązany jest do istniejącego skrzyżowania z ul. Nad Potokiem. Na wlocie ulicy Wita Stwosza na skrzyżowaniu zastosowano niewielkie poszerzenie, wyprowadzone skosem 1:20 od projektowanej szerokości jezdni 5,0m. Tą szerokość jezdni zastosowano na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Potokiem do skrzyżowania z ul. Mieszka I (km 0+021,75 - km 0+360,80). Następnie od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Bolesława Krzywoustego (km 0+360,80 - km 0+447,85) jezdnia ma szerokość 5,5m, a na odcinku ostatnim do skrzyżowania z ul. Piastowska tj. do km 0+605,80 zaprojektowano jezdnię ulicy Wita Stwosza o szerokości 6,0m. Wlot na skrzyżowaniu z ul. Piastowską poszerzono do 6,50m z zastosowaniem skosów 1:20. Projekt ulicy obejmuje budowę i rozbudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonego krawężnikami betonowymi 15/30 od strony jezdni, a od strony ogrodzeń i zieleńca obrzeżem betonowym 8/30. Na odcinku całej ulicy zaprojektowano prawostronny chodnik o minimalnej szerokości 2,0m, z uwzględnieniem dostosowana chodnika do istniejących ogrodzeń. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do ul. Piastowskiej zaprojektowano również lewostronny chodnik o szerokości 2,0m. Na odcinku od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Piastowskiej zaprojektowano odcinkowo, omijając długości budynków mieszkalnych, miejsca postojowe prostopadłe do jezdni o wymiarach 5,0m x 2,5m. Krawężnik chodnika zlokalizowanego przy miejscach postojowych będzie odsłonięty na 8cm. Na powstałych powierzchniach wzdłuż budynków zaprojektowano zieleńce, wraz z nasadzeniami drzew.

Dodatkowymi elementami uspokojenia ruchu są zaprojektowane wyniesione odcinki jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej na odcinkach skrzyżowań z ul. Mieszka I i ul. Bolesława Krzywoustego oraz w miejscu dwóch zjazdów publicznych w km ok. 0+580. W miejscach lokalizacji przejść dla pieszych zaprojektowano obniżenia krawężnika (odsłonięcie 2cm) wraz z wykonaniem nawierzchni integracyjnej (płytki integracyjne na szerokości 0,8m i na długości przejścia). Odwodnienie chodnika odbywa się na jezdnie ul. Wita Stwosza z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji.

Nawierzchnia zjazdów publicznych i indywidualnych zaprojektowano z kostki betonowej koloru czerwonego, na połączeniu zjazdów z nawierzchnią jezdni zaprojektowano krawężnik najazdowy 15/22 w odsłonięciu 4cm.

W zakładce "WIĘCEJ" znajduje się plan sytuacyjny.

wiecej  

1 2 3 4 >>