Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Środa, 25 Kwiecień 2018, imieniny Jarosława, Marka, Wiki
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 
Wirtualne biuro obsługi
 
Panoramy wirtualne
 
Informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

 Dotyczy: Informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej, na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych , informuje, że na terenie Miasta Bielska-Białej planowane jest wykonanie zadań projektowych pn.:

 

 • Rozbudowa ul .Polnej w Bielsku-Białej;
 • Rozbudowa ul .Łuczników na odc. od ul .Karpackiej do ul. Jeżynowej w Bielsku-Białej;
 • Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej;
 • Rozbudowa ul .Łagodnej do wiaduktu nad S1 w Bielsku-Białej;
 • Rozbudowa ul .Partyzantów i Bystrzańskiej w zakresie przebudowy istniejących ciągów pieszego i rowerowego;
 • Rozbudowa Al. gen. Władysława Andersa – bud. ciągu pieszo-rowerowego od ul .gen..Józefa Kustronia do ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego;
 • Rozbudowa ul. Rudawka i ul. Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej;
 • Rozbudowa ulicy Falistej w Bielsku-Białej;
 • Budowa czterech zatok autobusowych w ciągu ul. Górskiej;
 • Rozbudowa ul. Listopadowej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Piastowskiej;
 • Przebudowa ul. Listopadowej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 • Przebudowa ul. Piastowskiej w Bielsku- Białej;
 • Rozbudowa skrzyżowania, ul. gen. Bora- Komorowskiego , ul. Partyzantów w Bielsku-Białej;
 •  Rozbudowa ulic: Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego – budowa ścieżki rowerowej w Bielsku-Białej;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Czerwonej w Bielsku-Białej;
 •  Przebudowa skrzyżowania ul. Hałcnowskiej i ul. Ignacego Daszyńskiego w Bielsku-Białej;
 •  Rozbudowa ul. Pocztowej w Bielsku-Białej;
 •  Przebudowa ul. Komorowickiej od ul. Józefa Piłsudskiego do 11 Listopada w Bielsku-Białej;
 •  Przebudowa ul. Jacka Malczewskiego w Bielsku-Białej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zofii Kossak-Szczuckiej do budynku nr 10;
 •  Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej;
 •  Rozbudowa ulicy Armii Krajowej od Stacji Kolejki do skrzyżowania z ul. Karbową w Bielsku-Białej;
 •  Budowa chodnika w ciągu ul. Jaworzańskiej od skrzyżowania z ul. Zapora do granicy miasta ;

W ramach zadań projektowych może powstawać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału technologicznego. Kanał udostępniany będzie na zasadach określonych w w/w ustawie o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała

Jednocześnie wyjaśniam , że zgodnie z art. 4 pkt. 15a cytowanej na wstępie ustawy,
kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Zgodnie z treścią art. 39 ust. 6b powołanej wyżej ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej http://www.mzd.bielsko.pl


Plik do pobrania - kliknij w poniższą ikonę.

 

 

powrót