Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Niedziela, 22 Lipiec 2018, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 
Wirtualne biuro obsługi
 
Panoramy wirtualne
 
Ogródki Gastronomiczne

 Bielsko-Biała, dnia 23.02.2018r.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 10
Ogłasza przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej
nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy
pl. Rynek, w celu urządzenia ogródków gastronomicznych,
w roku 2018.

1.Przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy pl. Rynek - w celu umożliwienia urządzenia ogródków gastronomicznych odbędzie się 20 marca 2018r. o godz. 11.00, w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg ( sala nr 14).
2.Przetarg ustny zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin , który znajduje się na stronie internetowej MZD (
www.mzd.bielsko.pl )
3.W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu ( lokalu) sprzedaży, spełniający warunki regulaminu przetargu.
4. W roku bieżącym właściciel ogródka gastronomicznego zobowiązany będzie do ustawienia parasola w kolorze kremowym, z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości umieszczenia niewielkiego znaku firmowego na bordiurze parasola.

5.Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć w sekretariacie MZD wniosek zawierający :
a) dane osobowe: Imię i Nazwisko lub nazwę firmy w przypadku spółek działających na podstawie kodeksu spółek handlowych,
b) dokładny adres, nr telefonu, mail, adres kontaktowy,
c) NIP, Regon,
d) wydruk z wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
e) dokument potwierdzający tytuł prawny uczestnika przetargu do lokalu sprzedaży,
f) wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego,
g) plan sytuacyjny rynku bielskiej Starówki z zaznaczeniem jednego bądź więcej modułów, których dzierżawą oferent jest zainteresowany (plan można pobrać ze strony internetowej
www.mzd.bielsko.pl .)
Na planie zaznaczono kolorem łuki o promieniu 30m, które wskazują, o które moduły mogą ubiegać się właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu ( lokalu) sprzedaży,
h) dowód wpłaty wadium,
i) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2015r. poz.594)
j) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 niniejszego regulaminu.
Wnioski przyjmowane są wyłącznie do 13 marca 2018r. do godz. 15.00.
6.Cena wywoławcza dzierżawy jednego miejsca (modułu) pod letni ogródek gastronomiczny za okres od 27 IV 2018 do 1 X 2018 tj. 158 dni, dla poszczególnych modułów wynosi:
A - o pow. 42,5m² 6.800 zł
B - o pow. 37,8m² 6.000 zł
C - o pow. 56,6m² 9.000 zł
D - o pow. 41,3m² 6.600 zł
E - o pow. 41,8m² 6.700 zł
F - o pow. 27,4m² 4.400 zł
G - o pow.40,5m² 6.400 zł
H - o pow.40,5m² 6.400 zł
I - o pow. 58,7m² 9.300 zł
J - o pow. 58,7m² 9.300 zł
K - o pow.33,5m² 5.300 zł
L - o pow.33,5m² 5.300 zł
M - o pow.32,2m² 5.100 zł

7.Do ceny dzierżawy osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 %.
8.Uczestnicy przetargu wnoszą wadium najpóźniej do 13 marca 2018r. w wysokości 400 zł. dla każdego z modułów, przelewem na konto:
Bank Pekao S.A. 67 1240 4142 1111 0000 4827 5345
przy czym, rachunek MZD musi być uznany kwotą wadium najpóźniej w dniu
13 marca 2018r do godz. 15.00.

9.Bliższe informacje można uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg, ul. Grażyńskiego 10
Pani Urszula Gil, pokój nr 5, tel. (033) 472-60-10 wew. 115
10.Miejski Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

 


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin

3. Oświadczenie  

4. Mapy

5. Umowa

 

powrót