szczegóły utrudnienia
Tytuł utrudnienia
Rozbudowa ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała
Rodzaj utrudnienia
Roboty drogowe
Okres utrudnienia
2017-06-18 - 2017-10-31
Dokumenty
Opis:
2017-10-02
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 09.10.2017r. przywrócona zostanie dla ruchu kołowego ulica ks. Stanisława Stojałowskiego na rozbudowywanym odcinku. Ruch samochodowy odbywać się będzie dwukierunkowo (po jednym pasie w obu kierunkach), natomiast ruch pieszych prowadzony będzie chodnikiem lewym (tj. od strony ul. 11 Listopada) do czasu zakończenia wszystkich robót. Przywrócone zostaną przejścia poprzeczne dla pieszych przez ul. ks. Stanisława Stojałowskiego.

2017-09-20
Zakończono przebudowę mediów zlokalizowanych w obszarze inwestycji, w szczególności w chodnikach. Trwają prace drogowe ( m.in. układanie krawężników, wykonywanie podbudowy chodników oraz brukowanie). Podczas prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopu pod separator kolektora odwodnienia deszczowego odkryto w rejonie mostu na rzece Biała fundamenty dwóch murów, dla których musiała zostać sporządzona dokumentacja archeologiczna na polecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Prace w tym rejonie musiały zostać wstrzymane na kilka dni, co wpływa również na wydłużenie terminu przywrócenia do ruchu ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego. Tym samym planowany czas zamknięcia odcinka ulicy dla ruchu pojazdów może ulec wydłużeniu.Końcowy termin zakończenia wszystkich prac (do 04.11.2017 r.) nie ulega zmianie.

2017-08-17
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że niestety nie uda się skrócić terminu realizacji rozbudowy ul. ks.Stanisława Stojałowskiego do trzech miesięcy jak optymistycznie zakładano na początku realizacji. Przypominamy, ze od 19 czerwca 2017 r. prowadzone są roboty związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa ul. ks. Stanisława Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała”. Prace prowadzone są bardzo intensywnie, w systemie dwuzmianowym, również w soboty. Obecnie zakończono roboty mostowe na potoku Niwka, ułożono izolację oraz pierwszą, zabezpieczającą warstwę nawierzchni na płycie żelbetowej. Kolejnym etapem jest przebudowa mediów zlokalizowanych w obszarze inwestycji, w szczególności w chodnikach. W czasie przygotowania inwestycji planowana była przebudowa odcinka wodociągu wraz z kolidującym gazociągiem, zgłoszona przez AQUA S.A. Wiadomo już, że zakres koniecznej przebudowy uzbrojenia technicznego w obszarze inwestycji ulegnie znacznemu zwiększeniu. Gestorzy sieci (AQUA, Gazownia i Energetyka) zwrócili się do MZD W Bielsku-Białej o możliwość dokonania wymiany swoich instalacji, które po odkrywkach i przeglądzie wykazują zły, a nawet awaryjny stan techniczny w wielu miejscach. W szczególności są to kable energetyczne, sieci gazowe oraz kanalizacja sanitarna. Ze względu na lokalizację instalacji w chodnikach, prace drogowe w tym obszarze muszą zostać wstrzymane, a ruch pieszych przełożony na jezdnię, co wpłynie na wydłużenie terminu przywrócenia ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego do ruchu. Tym samym planowany czas zamknięcia odcinka ulicy dla ruchu pojazdów może ulec wydłużeniu o ok. 2 tygodnie, tj. do końca września. Końcowy termin zakończenia wszystkich prac (do 04.11.2017 r.) nie ulega zmianie.

2017-06-09
Miejski Zarząd Dróg załącza ogłoszenie MZK dotyczące tras objazdowych autobusów w czasie zamknięcia ul. Stojałowskiego.

2017-05-24
18 czerwca br.w godzinach wieczornych nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu pojazdów odcinka ul. Stojałowskiego ( od budynku Domu Maklerskiego przy ul. Stojałowskiego 27 do mostu na rzece Biała - wraz z mostem ) z zachowaniem jedynie ruchu pieszych po wyznaczonych traktach. Przewidywany czas realizacji całości inwestycji wynosi 6 miesięcy, natomiast zamknięcie ul. Stojałowskiego zaplanowane jest na okres 3 - 4 miesięcy.

2017-04-26
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej załącza projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

2017-03-02
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała”. Roboty mostowe będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu dla ruchu pojazdów odcinka ul. Stojałowskiego ( od budynku nr Stojałowskiego 27 do mostu na rzece Biała ), z zachowaniem ruchu pieszych. Przewidywany czas realizacji całości inwestycji wynosi 6 miesięcy, natomiast zamknięcie ulicy Stojałowskiego zaplanowane jest na 4 miesięce tj. od czerwca 2017r. do września 2017r. Ruch pojazdów w związku z zamknięciem ul. Stojałowskiego odbywać się będzie zgodnie z wyznaczonymi objazdami, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej MZD w późniejszym terminie. Za zaistniałe utrudnienia z góry przepraszamy.

Załączniki
TOR_OBJAZD.pdf (2017-04-26)

Powrót do listy utrudnień