szczegóły utrudnienia
Tytuł utrudnienia
Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej
Rodzaj utrudnienia
Droga zamknięta
Okres utrudnienia
2018-06-02 - 2018-11-03
Dokumenty
Opis:
2018-05-29
Miejski zarząd Dróg w Bielsku-Białej załącza ogłoszenie MZK dotyczące tras objazdowych dla autobusów komunikacji miejskiej, podczas wyłączenia z ruchu odcinka ulicy Ks. Stanisława Stojałowskiego.

2018-05-25
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku- Białej”. Czas realizacji całości inwestycji potrwa do 03.11.2018r., natomiast utrudnienia w ruchu przewidywane są przez okres 120 dni. W dniu 02.06.2018r. zostanie wprowadzony 1 etap Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek ul. ks. Stanisława Stojałowskiego od ul. Romana Dmowskiego do ul. Władysława Broniewskiego. Na odcinku ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego od ul. Żywieckiej do ul.Władysława Broniewskiego wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Prowadzone będą również prace na Placu Opatrzności Bożej. Objazd wyznaczono i oznakowano po ulicach: Żywieckiej, PCK, Władysława Broniewskiego, Kierowej, Romana Dmowskiego ( plansza w załączniku). Informacja w zakresie objazdów autobusów będzie udostępniona na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Podczas realizacji inwestycji ruch pieszych zostanie zachowany. W pierwszym dniu realizacji zadania będzie kontynuowane stawianie oznakowania pionowego oraz barier ochronnych. W następnej kolejności zostaną wykonane trwałe wygrodzenia pomiędzy chodnikiem a jezdnią. W poniedziałek tj. 04 czerwca rozpoczną się roboty drogowe oraz mostowe.

2018-01-19
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku- Białej”. Rozpoczęcie robót planowane jest od czerwca 2018r. a zakończenie w IV kwartale 2018r. Przewidywany czas realizacji całości inwestycji wynosi 4 miesiące, z czego całkowitą przejezdność dla wszystkich relacji zaplanowano już po 3 miesiącach. W celu zapewnienia optymalnego prowadzenia prac – skracając tym samym czas utrudnień i ograniczeń w ruchu, roboty objęte w/w realizacją przeprowadzone będą zgodnie z poniższymi etapami podanymi w załączniku. Za zaistniałe utrudnienia z góry przepraszamy.


Powrót do listy utrudnień