Pogoda

Bielsko-Biala, PL lekki deszcz
1°C
Ciśnienie:1038hPa
Wilgotność:93%
Wiatr:1m/s
18°C
2°C
Prognoza tygodniowa

PORTAL ITS • UTRUDNIENIA W RUCHU

Więcej na portalu ITS

Aktualności

Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej rozbudowy ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od Gminy Kozy do centrum Bielska-Białej oraz ograniczenia tonażowego do 3,5 T. Zakres objazdów dla pojazdów powyżej 3,5 T i 15 T będzie realizowany zgodnie z  ustawionymi tablicami objazdowymi dla tych pojazdów.  Ruch jednokierunkowy będzie […]
MZD w Bielsku-Białej zgłosił do konkursu MODERNIZACJA ROKU 2017 inwestycję miejską pn. „Rozbudowa ulicy ks. Stanisława  Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała”. Zadanie było realizowane w 2017 r., jako istotne dla miasta ze względów komunikacyjnych, dla poprawy nośności obiektów, spełnienia wymogów ochrony środowiska (wód), poprawę dostępności […]
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej informuje, że w związku z „Rozbudową drogi powiatowej (nr 7468 s) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej” i „Rozbudową drogi gminnej (nr 160 166 s) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej” z uwagi na prowadzone roboty, wystąpią zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu: W dniach  od 25.09 godz. 7:00 do dnia 29.09 godz. 17:00 będzie […]
Aktualnie trwają prace: Rozbudowa ulicy Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej i rozbudowa ulicy Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek w Bielsku-Białej. Rozbudowa ulicy Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej i ulicy Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek obejmuje wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni […]
W dniu 18 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II OSK 170/2018) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 września 2016 r. (sygn. II SA/Gl 246/16) w sprawie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Uchylenie wyroku jest efektem rozpatrzenia złożonej przez Miasto Bielsko-Biała, skargi kasacyjnej od wyroku WSA […]
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że dnia 18.09.2018 r. od godz. 9.00 wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Wyłączone zostaną z ruchu odcinki ulic: Głębokiej, Szkolnej i Wyzwolenia (w zakresie projektowanej rozbudowy). Odwrócony zostanie jeden kierunek ruchu na ul. Głębokiej (ruch dopuszczony dla mieszkańców oraz zaopatrzenia). Plansza objazdowa w załączeniu. Objazdy ul. Stojałowskiego […]