Inwestycje własne (2010-2011)

ul. Jaśminowa
Przebudowa ulicy Jaśminowej

Zakończono przebudowę ulicy Jaśminowej w Bielsku-Białej , na odcinku od ul. Bolesława Śmiałego do ul.Kukułek. Zakres inwestycji objął wykonanie: • asfaltowej nawierzchni jezdni, • chodnika z kostki betonowej, • kanalizacji deszczowej, • przebudowy sieci gazowej. Generalnym Wykonawcą była  firma: DIMICO DROGI I MOSTY Sp. z o.o. 43-382 Bielsko-Biała, ul.J.Londzina 115 Termin zakończenia zadania: 1.07.2010 roku. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 502 943zł

więcej
ul. Ks. Brzóski
Zakończono realizację zadania na ul. Ks. Brzóski

Na ul. Ks. Brzóski zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Zakres robót objął przebudowę ulicy na odcinku od ul.Wspólnej w Straconce do ul.Wspólnej w Lipniku. Poszerzeniu uległa jezdnia, wybudowany został nowy chodnik dla pieszych. Zakres prac obejął również  przebudowę wszystkich sieci teletechnicznych. Termin zakończenia robót: 30.07.2010 Podstawowe dane inwestycji: Roboty wykonuje PW „RADEX” sp.zoo, […]

więcej
ul. Jaworzańska
Remont ul. Jaworzańskiej

Remont ul. Jaworzańskiej w Bielsku-Białej od ul. Cieszyńskiej do ul. Zapora. Zakres robót objął : remont nawierzchni jezdni, remont nawierzchni skrzyżowań, remont chodników. Wykonawcą zadania była firma DIMICO Drogi i Mosty Sp z o.o. ul.Ks. J. Londzina 115, 43-382 Bielsko-Biała. Koszt inwestycji 1.308.202,68 zł Termin realizacji: 22.06.2010

więcej
ul. Średnia
Przebudowa ulicy Średniej

Zakończyła się inwestycja związana  z przebudową ul. Średniej w Bielsku-Białej, na odcinku od ul. Cieszyńskiej  do ul. Kolonia Dolna. W ramach wykonania niniejszego zadania wykonane zostały następujące prace: • wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni, • wykonanie chodników z kostki betonowej, • budowa kanalizacji deszczowej, • przebudowy sieci gazowej, • przebudowa sieci: teletechnicznej, urządzeń elektroenergetycznych, gazowej. Generalnym Wykonawcą jest firma: DROMIL Sp. z […]

więcej
ul. Lipnicka
Zakończono prace na moście na ul.Lipnickiej

Zakończyła się realizacja zadania „Przebudowa ul.Lipnickiej”.  Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało  w latach 2008-2010. Całkowita wartość zadania to 3,6 mln zł. W roku 2008 została wykonana przebudowa mostu na potoku Niwka oraz mury oporowe. W roku 2009 wykonano warstwy ścieralne, i ułożono chodniki. W roku 2010 wykonano warstwy ścieralne, i ułożono chodniki oraz włączenie do ul. Żywieckiej.

więcej
ul. Bestwińska
Zakończono prace związane z przebudową ulicy Bestwińskiej w Bielsku-Białej

Zakończono przebudowę ul. Bestwińskiej –  rozpoczętej w roku 2009. Zakres robót jest podzielony był na trzy etapy: • Etap I od skrzyżowania z ulicą Drobną do skrzyżowania z ulicą Jasna Rola, • Etap II od skrzyżowania z ulicą Jasna Rola do pętli autobusowej, • Etap III od pętli autobusowej do granicy miasta. W zakresie inwestycji wykonano także przebudowę […]

więcej
ul. Sobieskiego
Zakończono prace na ul. Sobieskiego

Zakres prac związanych z przebudową drogi odbywał się na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul.Wołyńskiej. Inwestycja objęła: • budowę skrzyżowania typu mini rondo na skrzyżowaniu ulic. Sobieskiego, Rafowej i Nad Potokiem, • przebudowę wlotów  ulic Rafowej i Nad Potokiem, • budowę chodników, • budowę odwodnienia drogi poprzez , • przebudowę i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych, • budowę murów oporowych, • wykonanie zieleńców.

więcej
ul. Straconki
Rozbudowa ulicy Straconki w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Złotych Kłosów

Zakończono zadanie inwestycyjne pt „Rozbudowa ulicy Straconki w Bielsku ? Białej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Złotych Kłosów” Zakres robót obejmował : wykonanie w pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni asfaltowej i chodników kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlania i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, przebudowę sieci teletechnicznej i gazowej. Całkowity koszt inwestycji : 2.393.020 zł. […]

więcej
ul. Wzgórze
Przebudowa ul. Wzgórze w Bielsku-Białej na odcinku od ul.Orkana do Rynku

Zakończono prace związane z przebudową ul. Wzgórze w Bielsku-Białej na odcinku od ul.Orkana do Rynku Przedmiotem realizacji tego zadania było: • przebudowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, • przebudowa nawierzchni chodnika z płyt granitowych, • budowa przykanalików i wpustów oraz wymiana istniejących wpustów. Kwota realizacji zadania: 874.264,20 zł

więcej
powrót