Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej) w Bielsku-Białej – najbliższa zmiana od 18.07.2020 r.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 18 lipca 2020 r. na ulicy Krakowskiej na granicy miasta (rejon zajezdni autobusowej) zostanie wdrożona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zwężeniu jezdni na odcinku 50 m.
Utrudnienia potrwają do 20 lipca 2020 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 19 maja 2020 r. zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy na całym rozbudowanym odcinku ul. Krakowskiej.
Ze względu na roboty wykończeniowe, należy zwrócić szczególną uwagę na pracowników oraz poruszający się sprzęt budowlany.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 27 kwietnia 2020 r. na czas przebudowy ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej zostaną wdrożone tymczasowe organizacje ruchu, polegające na:
– zamknięciu skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Objazd będzie poprowadzony przez ulicę Bohaterów Westerplatte;
– poprowadzeniu ruchu po prawej stronie jezdni na odcinku pomiędzy ulicą Lwowską a ulicą Kazimierza Wielkiego.
Utrudnienia potrwają przez okres 2 tygodni.
Rys 04 O1 Etap 1cRys 03 P6 O1 Etap 2


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 25 marca 2020 r. na czas przebudowy ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej zostaną wdrożone tymczasowe organizacje ruchu, polegające na:
– wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku pomiędzy ulicą Wapienną a węzłem Lipnik,
– umożliwieniu wjazdu w ulicę Krzyżową.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 17 marca 2020 r. na czas przebudowy ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej zostaną wdrożone tymczasowe organizacje ruchu, polegające na:
– zamknięciu wlotu/wylotu ulicy Kazimierza Wielkiego. Dojazd będzie umożliwiony od ulicy Lipnickiej. Podczas robót przygotowawczych, sygnalizacja będzie pracować w trybie pulsacyjnym.
– wprowadzeniu ruchu wahadłowego (sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej) pomiędzy ulicą Krawcową a granicą miasta.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu, polegających na uruchomieniu sygnalizacji świetlnej na odcinku ulicy Bohaterów Westerplatte do ulicy Wapiennej oraz zawężeniu pasów ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska-Krakowska.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu, polegających na przywróceniu ruchu dwukierunkowego na odcinku od wjazdu na ZGO do ulicy Polnej. Planowany termin wdrożenia organizacji ruchu – 20 grudnia 2019 r. w godzinach popołudniowych.

Jednocześnie przypomina się, że w dalszym ciągu obowiązuje ruch jednokierunkowy na odcinku od ulicy Stanisława Przybyszewskiego do ulicy Wapiennej oraz ruch dwukierunkowy na odcinku od ulicy Grabowej do ulicy Podgórnej.

 


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 12 listopada 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Krakowskiej, polegająca na poprowadzeniu ruchu po lewej stronie jezdni na odcinku od ul. Reksia do wjazdu do ZGO. Wprowadzony ruch wahadłowy będzie sterowany sygnalizacją świetlną.


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 12 listopada 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Krakowskiej, polegająca na poprowadzeniu ruchu po prawej stronie jezdni na odcinku od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Wapiennej. Wprowadzony ruch wahadłowy będzie sterowany sygnalizacją świetlną.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 2 października 2019 r. zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Krakowskiej, polegająca na poprowadzeniu ruchu prawą stroną jezdni na odcinku: ul. Grabowa – węzeł Lipnik.

Poza powyższą organizacją ruchu, w dalszym ciągu obowiązuje:
– ruch wahadłowy w obrębie ulicy Kazimierza Wielkiego (przebudowa lewej jezdni do ulicy Bohaterów Westerplatte),
– zamknięcie ulicy Śląskiej (przejazd możliwy nowym przebiegiem ulicy Edwarda Dembowskiego),
– możliwość włączenia do węzła S52 w obrębie ulicy Krzyżowej,
– ruch wahadłowy pomiędzy węzłem Lipnik a ulicą Reksia,
– ruch wahadłowy przy budowie nowego obiektu mostowego nad potokiem Krzywa,
– ruch jednokierunkowy zgodnie z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu z dnia 27 sierpnia 2018 r.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 10 września 2019 r. zostaną wdrożone tymczasowe organizacje ruchu, polegające na wprowadzeniu:
– ruchu wahadłowego oraz zawężeniu jezdni na odcinku 150 m w obrębie ulicy Kazimierza Wielkiego (przebudowa lewej jezdni do ulicy Bohaterów Westerplatte),
– zamknięciu ulicy Śląskiej (przejazd możliwy nowym przebiegiem ulicy Edwarda Dembowskiego),
– możliwości włączenia do węzła S52 w obrębie ulicy Krzyżowej,
– ruchu wahadłowego oraz zawężeniu jezdni na odcinku 240 m pomiędzy węzłem Lipnik a ulicą Reksia,
– ruchu wahadłowego oraz zawężeniu jezdni na odcinku 250 m przy budowie nowego obiektu mostowego nad potokiem Krzywa.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina, iż w dalszym ciągu obowiązuje ruch jednokierunkowy zgodnie z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu z dnia 27 sierpnia 2018 r.

   


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 18.07.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Bohaterów Westerplatte.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 12.06.2019 r. w godzinach od 8:30 do 15:00 będą występować czasowe utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic: Krakowska – Polna. Ze względu na proces betonowania obiektu nad potokiem Krzywa, konieczne będzie kilkukrotne czasowe wstrzymywanie ruchu na okres 5-10 minut. Ruch będzie wstrzymywany przez osoby uprawnione do kierowania ruchem. Wykonawca zaleca przejazd ulicami: Admiralską, Wróblowicką, Polną.


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 05.06.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na przywróceniu dwukierunkowości na ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Podgórnej w stronę S 1 oraz na ul. Podgórnej na odcinku od ul. Sikorek do ul. Krakowskiej. Termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu: 05.06.2019 r. – 14.06.2019 r.

Rys. 1.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 20.05.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od węzła Lipnik do ul. Wapiennej. Wprowadzona organizacja ruchu uniemożliwi wjazd w ul. Podgórną z ul. Krakowskiej. Objazd do ul. Podgórnej zostanie poprowadzony ul. Grabową oraz ul. Szczygłów. Termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu: 20.05.2019 r.31.08.2019 r.

Rys. 1.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 12.03.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zwężeniu jezdni na odcinku 110 m, wprowadzeniu ruchu wahadłowego w obrębie ul. Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzeniu objazdu do ul. Kazimierza Wielkiego spowodowanego zamknięciem wlotu skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego.

Rys_03_O1_ETAP_1B.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 12.03.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zwężeniu jezdni na odcinku 150 m na ul. Krakowskiej od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku Krakowa oraz wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Wapiennej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Tadeusza Romanowicza.

Rys_07_O1_ETAP_1F.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 12.03.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu ul. Śląskiej od ul. Krakowskiej do ul. Metalowców oraz wprowadzeniu objazdu do ul. Śląskiej.

Rys_24_O2_ETAP_2F.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 12.03.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na zwężeniu jezdni na odcinku 250 m oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego na ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Admiralskiej.

Rys_21_O2_ETAP_3E.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 28.02.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na przywróceniu ruchu dwukierunkowego na ul. Krakowskiej, na odcinku od ul. Grabowej do ul. Podgórnej.


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 14.01.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na przywróceniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od skrzyżowania ulic: Krakowska-Podgórna do skrzyżowania ulic: Krakowska-Grabowa.

Rys_08_O1_ETAP_3D.JPG
Rys_08_O1_ETAP_3D


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w okresie przedświątecznym zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu na ul. Krakowskiej (odcinek od ul. Grabowej do ul. Podgórnej). Wprowadzone zmiany polegają na dopuszczeniu ruchu dwukierunkowego na wspomnianym odcinku. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu rozpoczęcia robót na przedmiotowym odcinku. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to kwiecień 2019r.

Krakowska – prj.pdf


Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 14.12.2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na skróceniu zwężenia jezdni (sterowanego sygnalizacją wahadłową) z obecnego odcinka 250 m (pomiędzy skrzyżowaniem Krakowska-Polna-Łosiowa a skrzyżowaniem Krakowska-Admiralska) do odcinka 60 m (od skrzyżowania Krakowska-Polna-Łosiowa w kierunku Krakowa).

Rys_22_O2_ETAP_3F.JPG
Rys_22_O2_ETAP_3F


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywać od 16.11.2018 r. Tymczasowa organizacja polega na zwężeniu jezdni na odcinku 110 m, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniu objazdu do ul. Kazimierza Wielkiego ulicą Żywiecką oraz ulicą Lipnicką lub ulicą Bohaterów Westerplatte oraz ulicą Ogrodową, spowodowanego zamknięciem wlotu ul. Kazimierza Wielkiego (od ul. Krakowskiej).

Rys_03_O1_ETAP_1B


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywać od 23.10.2018 r. Tymczasowa organizacja polega na zwężeniu jezdni na odcinku 200 m, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniu objazdu do ul. Krańcowej spowodowanego zamknięciem wlotu/wylotu skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Krańcową.

Rys_20_O2_ETAP_3D


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywać od 23.10.2018 r. Tymczasowa organizacja polega na zwężeniu jezdni na odcinku 150 m oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Rys_08_O1_ETAP_1G


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej rozbudowy ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od Gminy Kozy do centrum Bielska-Białej. Zakres objazdów dla pojazdów do 15 ton i powyżej 15 ton będzie realizowany zgodnie z  ustawionymi tablicami objazdowymi dla tych pojazdów.  Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał  do ulicy Polnej do wjazdu na ZGO oraz od ulicy Podgórnej  do skrzyżowania Krakowskiej z ulicą Wapienną.  Wdrażanie tymczasowej organizacji ruchu rozpocznie się od godzin porannych w dniu 27.09.2018 r. Termin zakończenia robót drogowych związanych z rozbudową DK-52 (ul. Krakowskiej) planowany jest na grudzień 2019 r.

Rys_06_O1_ETAP_3C

Rys_07_O2_ETAP_4C


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu schematu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem o nr KM-V.7221.126.2018UC z dnia 08.06.2018.schemat 05_01_ETAP_1D. Tymczasowa organizacja będzie obowiązywać od 05.09.2018 r. oraz polega na zwężeniu jezdni na odcinku 150 m, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej, a także wprowadzeniu objazdów do ul. Bohaterów Westerplatte jak również do ul. Łukasińskiego spowodowanych zamknięciem wlotu/wylotu obu skrzyżowań.

Rys_05_O1_ETAP_1D


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu schematu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem o nr KM-V.7221.126.2018UC z dnia 08.06.2018.schemat 21_02_ETAP_3E. Tymczasowa organizacja będzie obowiązywać od 05.09.2018 r. oraz polega na zwężeniu jezdni na odcinku 250 m i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Rys_21_O2_ETAP_3E


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu schematu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem o nr KM-V.7221.126.2018UC z dnia 8.06.2018. schemat.19_02_ETAP_3C. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 18.09.2018 r. oraz polega na zwężeniu jezdni na odcinku 200 m, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniu objazdu do ul. Krańcowej spowodowanego zamknięciem wlotu/wylotu skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Krańcową.

Rys_19_O2_ETAP_3C


Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu schematu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem o nr KM-V.7221.126b.2018MF z dnia 7.08.2018. schemat.12_01_ETAP_2D. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 14.08.2018 r. oraz polega na zwężeniu jezdni na odcinku 60 m i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

powrót