Rozbudowa ul. Łagodnej

Rozbudowa ulicy Łagodnej w Bielsku – Białej na odcinku od ul. Urodzajnej do wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.3544.2018.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2018 r. W ramach tego planu został przygotowany projekt pn. „Rozbudowa ulicy Łagodnej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Trasę oraz parametry techniczne ulicy przedstawiono na zamieszczonych rysunkach.

powrót