Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Tablica RFIL

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Łowieckiej na długości około 1,67 km, a również w związku z budową ronda – rozbudowę krótkich odcinków ulic Jeżynowej, Antycznej i Zwardońskiej. W ciągu ul. Łowieckiej wybudowane zostaną nowa jezdnia, chodniki oraz ścieżka rowerowa. W ramach rozbudowy uwzględniono także budowę̨ systemu odwodnienia drogi, przebudowę̨ sieci uzbrojenia podziemnego oraz rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego.

 

DOFINANSOWANIE: 6 000 000,00 PLN
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 24 643 278,00 PLN

 

Inwestycja realizowana w latach 2021-2023.

powrót