Rozbudowa ul. Pocztowej i Startowej w Bielsku–Białej

Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych.

2-1-sytuacja-mapa-i-dr-297×1400-uzg-podzial-pocztowa-v1.pdf
2-2-sytuacja-mapa-i-dr-297×1400-uzg-podzial-pocztowa-v1.pdf
2-3-sytuacja-mapa-i-dr-297×1400-uzg-podzial-pocztowa-v1.pdf
2-4-sytuacja-mapa-i-dr-297×1400-uzg-podzial-pocztowa-v1.pdf

powrót