Rozbudowa ulicy Łowieckiej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu został przygotowany projekt pn. „Rozbudowa ulicy Łowieckiej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Inwestycyjnego Rozbudowa ul. Łowieckiej i ul. Dębowiec w Bielsku-Białej.
Trasę oraz parametry techniczne ulicy przedstawiono na zamieszczonych rysunkach.

R 2.1
R 2.2
R 2.3
R 2.4
R 2.5
R 4
PZT 2.1
PZT 2.2
PZT 2.3
PZT 2.4
PZT 2.5

powrót