Rozpoczęto letnie utrzymanie miasta

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem miasta Bielsko-Biała w latach 2022-2025. Zgodnie z zawartymi umowami ww. usługę prowadzić będą: firma PreZero Bielsko-Biała S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych oraz firma Eurovia Polska S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie pozostałych ciągów komunikacyjnych w strefie wschodniej i strefie zachodniej.

W czerwcu w ramach letniego oczyszczania miasta przystąpiono do prac polegających na oczyszczaniu z zanieczyszczeń oraz utrzymaniu we właściwym stanie estetycznym wybranych dróg i obiektów. Łączna długość oczyszczanych ulic to 203 km.  Oczyszczaniem objęte są także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki rowerowe w głównym ciągu komunikacyjnym o łącznej powierzchni 137 500 m2.

W celu wykonania usług z zakresu letniego utrzymania miasta ww. firmy dysponują 2 zamiatarkami ulicznymi i 1 zamiatarką chodnikową – do utrzymania w czystości głównych ciągów komunikacyjnych oraz 2 zamiatarkami ulicznymi – do oczyszczania ciągów komunikacyjnych w strefach wschodniej i zachodniej. Aby zminimalizować proces pylenia i kurzenia, oczyszczanie jezdni jest wykonywane przy użyciu zamiatarek pracujących w technologii na mokro. Wszystkie wymienione pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS oraz czujniki pracy szczotek, co pozwala dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji.

Realizowanie letniego utrzymania miasta jest prowadzone cyklicznie zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez Wykonawców, z częstotliwością jeden raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w zależności od ulicy. Ponadto w razie potrzeby przewiduje się prowadzenie letniego utrzymania miasta w trybie interwencyjnej akcji letniej, w ramach której mogą być oczyszczane ulice nieobjęte harmonogramami. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta pracownicy ww. firm całodobowo przyjmują zgłoszenia o powstałych sytuacjach awaryjnych, skutkujących koniecznością podjęcia interwencyjnej akcji letniej, również w dni wolne od pracy i niezwłocznie realizują konieczne prace.

Wykaz jezdni do letniego oczyszczania
11a – główne ciągi komunikacyjne
11b – strefa wschodnia
11c – strefa zachodnia

powrót