Strefa Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż od dnia 15.06.2015 r. zaczęła funkcjonować w Bielsku-Białej Strefa Płatnego Parkowania.

Postój płatny obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 apraszamy na stronę http://www.parkowaniebielsko.pl/

Numer konta bankowego do wpłat za korzystanie z parkingów miejskich (opłata za postój, wezwania, karta mieszkańca, karta parkingowa dla przedsiębiorcy) BANK PEKAO S.A. 45 1240 2975 1111 0010 6437 9639

powrót