Koncepcja rozbudowy ulicy Listopadowej w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.3544.2018.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2018 r. W ramach tego planu została przygotowana dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa ul. Listopadowej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” będąca częścią zadania Przebudowa ulic w rejonie Starówki.
Trasę oraz parametry techniczne ulicy przedstawiono na zamieszczonych rysunkach.

powrót