utrudnienia w ruchu
Rozbudowa ulicy Dębowiec w Bielsku-Białej
   od 2017-11-21 do 2019-03-31
Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Czechowickiej nad torami PKP i nad drogą dojazdową do ul. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej
   od 2018-04-25 do 2018-10-31
Rozbudowa ulicy Szerokiej oraz ulicy Czołgistów w Bielsku-Białej
   od 2017-09-04 do 2018-10-31
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej
   od 2017-05-05 do 2018-12-31
Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego od ulicy Władysława Orkana do ulicy Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej
   od 2017-10-30 do 2018-05-31
Rozbudowa ulicy ks. Jana Kusia
   od 2017-11-06 do 2018-05-30
Budowa chodnika w ulicy Komorowickiej
   od 2017-11-20 do 2018-04-15
Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej
   od 2018-06-01 do 2018-09-30