Kontakt

Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 472 60 10
fax 33 472 60 20

Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania: 33 472 60 00
(sprawy związane z abonamentami parkingowymi oraz obsługą Strefy Płatnego Parkowania)
Zespół Utrzymania Dróg: 33 472 60 30
(sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg; nadzorem nad rozpoczętymi pracami budowlanymi na inwestycjach drogowych; odszkodowaniami z tytułu uszkodzeń pojazdów powstałych na drogach publicznych administrowanych przez MZD; pielęgnacją zieleni w obrębie pasa drogowego)
Zespół Uzgadniania Dokumentacji: 33 472 60 40
(sprawy związane z uzgadnianiem lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym, sieci, przyłączy, zjazdów)
Zespół Inżynierii Ruchu: 33 472 60 50
(sprawy związane z organizacją ruchu; oznakowaniem pionowym i poziomym dróg publicznych oraz ścieżek rowerowych; montażem luster drogowych i tablic z nazwami ulic)
Zespół Inteligentnych Systemów Transportowych: 33 472 60 51
(operatorzy ruchu, sprawy związane z awariami oraz działaniem sygnalizacji świetlnej oraz oświetleniem przejść dla pieszych)
Zespół Zajęcia Pasa Drogowego: 33 472 60 60
(sprawy związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót, awaryjnym zajęciem pasa drogowego i umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczaniem stoisk i reklam w obrębie pasa drogowego)
Zespół Ewidencji Pasa Drogowego: 33 472 60 61
(sprawy związane z regulacją granic i wykupem działek pod pas drogowy; dostępem do drogi publicznej; przebiegiem dróg publicznych administrowanych przez MZD; prawem do dysponowania terenem; ograniczeniami tonażowymi)
Zespół Wdrażania Projektów Drogowych: 33 472 60 70
(sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych; rozliczaniem inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych)
Zespół Przygotowania Inwestycji: 33 472 60 80
(sprawy związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym w ramach budżetu obywatelskiego)
Zespół Zamówień Publicznych: 33 472 60 90
(sprawy związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)

godziny pracy: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)

Adres poczty e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Skrytka ePUAP: /MZD-BB/SkrytkaESP

Informacja o zakresie działalności Miejskiego Zarządu Dróg.docx
Informacja o zakresie działalności Miejskiego Zarządu Dróg.pdf

Klauzula informacyjna (RODO) – przeczytaj

Klauzula informacyjna (Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania) – przeczytaj

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego – przeczytaj

Siedziba Główna przy ul. Michała Grażyńskiego 10 w Bielsku-Białej


Wyświetl większą mapę


Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej 


Wyświetl większą mapę


Przez stronę ZgłoszeniaBB można w szybki sposób zgłosić nieprawidłowość, zaznaczając ją na mapie, wybierając jej kategorię oraz załączając krótki opis zdarzenia. Dostępna jest również aplikacja mobilna na Androida i iOS


Numer konta bankowego do wpłat między innymi z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia reklam, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, umieszczenia stoisk handlowych:
BANK PKO BP S.A.
67 1020 2313 0000 3102 1091 8896
Numer konta bankowego do wpłat z tytułu korzystania z parkingów miejskich (opłata za postój, wezwanie, karta mieszkańca, karta parkingowa dla przedsiębiorcy):
BANK PKO BP S.A.
34 1020 2313 0000 3902 1091 8904
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że nadpłaty do wysokości 2,00 zł z tytułu opłat parkingowych dotyczących parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi oraz z opłat parkingowych za parkowanie pojazdów na parkingach strefy płatnego parkowania na drogach publicznych są zwracane w kasie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Michała Grażyńskiego 10.
Siedziba Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

powrót