Kontakt

Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 472 60 10
fax 33 472 60 20

Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania: 33 472 60 00
(sprawy związane z abonamentami parkingowymi oraz obsługą Strefy Płatnego Parkowania)
Zespół Utrzymania Dróg: 33 472 60 30
(sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg; nadzorem nad rozpoczętymi pracami budowlanymi na inwestycjach drogowych; odszkodowaniami z tytułu uszkodzeń pojazdów powstałych na drogach publicznych administrowanych przez MZD; pielęgnacją zieleni w obrębie pasa drogowego)
Zespół Uzgadniania Dokumentacji: 33 472 60 40
(sprawy związane z uzgadnianiem lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym, sieci, przyłączy, zjazdów)
Zespół Inżynierii Ruchu: 33 472 60 50
(sprawy związane z organizacją ruchu; oznakowaniem pionowym i poziomym dróg publicznych oraz ścieżek rowerowych; montażem luster drogowych i tablic z nazwami ulic)
Zespół Inteligentnych Systemów Transportowych: 33 472 60 51
(operatorzy ruchu, sprawy związane z awariami oraz działaniem sygnalizacji świetlnej oraz oświetleniem przejść dla pieszych)
Zespół Zajęcia Pasa Drogowego: 33 472 60 60
(sprawy związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót, awaryjnym zajęciem pasa drogowego i umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczaniem stoisk i reklam w obrębie pasa drogowego)
Zespół Ewidencji Pasa Drogowego: 33 472 60 61
(sprawy związane z regulacją granic i wykupem działek pod pas drogowy; dostępem do drogi publicznej; przebiegiem dróg publicznych administrowanych przez MZD; prawem do dysponowania terenem; ograniczeniami tonażowymi)
Zespół Wdrażania Projektów Drogowych: 33 472 60 70
(sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych; rozliczaniem inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych)
Zespół Przygotowania Inwestycji: 33 472 60 80
(sprawy związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym w ramach budżetu obywatelskiego)
Zespół Zamówień Publicznych: 33 472 60 90
(sprawy związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)

godziny pracy: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)

Adres poczty e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Skrytka ePUAP: /MZD-BB/SkrytkaESP

Informacja o zakresie działalności Miejskiego Zarządu Dróg.docx
Informacja o zakresie działalności Miejskiego Zarządu Dróg.pdf

Klauzula informacyjna (RODO) – przeczytaj

Klauzula informacyjna (Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania) – przeczytaj

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego – przeczytaj

Siedziba Główna przy ul. Michała Grażyńskiego 10 w Bielsku-Białej


Wyświetl większą mapę


Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej 


Wyświetl większą mapę


Przez stronę ZgłoszeniaBB można w szybki sposób zgłosić nieprawidłowość, zaznaczając ją na mapie, wybierając jej kategorię oraz załączając krótki opis zdarzenia.


Numer konta bankowego do wpłat między innymi za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, umieszczenia stoisk handlowych
BANK PKO BP S.A.
67 1020 2313 0000 3102 1091 8896
Numer konta bankowego do wpłat za korzystanie z parkingów miejskich (opłata za postój, wezwania, karta mieszkańca, karta parkingowa dla przedsiębiorcy)
BANK PKO BP S.A.
34 1020 2313 0000 3902 1091 8904
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że nadpłaty do wysokości 2,00 zł z tytułu opłat parkingowych dotyczących parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi oraz z opłat parkingowych za parkowanie pojazdów na parkingach strefy płatnego parkowania na drogach publicznych będą zwracane w kasie MZD przy ul. Michała Grażyńskiego 10.
Siedziba Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

powrót