Inwestycje planowane

Komunikat
Rozbudowa ulicy 13 Zakrętów w Bielsku-Białej – koncepcja projektowa

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował koncepcję projektową dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy 13 Zakrętów w Bielsku-Białej”. W ramach inwestycji planowana jest budowa systemu kanalizacji deszczowej oraz wymiana warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Rozważana jest także budowa chodnika na całej długości ulicy. Przygotowano dwa warianty koncepcji projektowej:– Wariant I – budowę jezdni o zasadniczej […]

więcej
Komunikat
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biała na odcinku od ulicy Mazańcowickiej do granicy z miastem Czechowice-Dziedzice

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biała. Plany obejmują odcinek od skrzyżowania ul. Grażyńskiego z ul. Mazańcowicką do granicy z miastem Czechowice-Dziedzice. W ramach inwestycji zostanie również rozbudowane skrzyżowanie ulic Grażyńskiego i Mazańcowickiej. Zakres prac:– budowa ścieżki […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad ul. Janusza Korczaka

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest całkowita rozbiórka istniejącego obiektu mostowego. Nowy obiekt z podziałem na jezdnię wschodnią i zachodnią planuje się zrealizować w 2 etapach. Zakres prac:– budowa obiektu mostowego z podziałem na jezdnię wschodnią i zachodnią– korekta geometrii pionowej jezdni z […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Zuchów w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy Zuchów na odcinku ok. 2,2 km. Inwestycja obejmuje również przebudowę odcinka ulicy Zuchów między budynkami nr 28 i 20c, a także przebudowę fragmentu ulicy Pienińskiej. Zakres prac:– rozbudowa ulicy Zuchów do stałej szerokości 5,0m wraz […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa skrzyżowania do postaci czterowlotowego ronda. Zakres prac:– rozbudowa skrzyżowania ulic – budowa ronda– przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych– korekta lokalizacji przystanków autobusowych wraz z budową wiat– przebudowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Czorsztyńskiej– przebudowa ciągów […]

więcej
Komunikat
Koncepcja budowy nowej drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej.

Koncepcja zakłada budowę nowych odcinków dróg: od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia. od ulicy Wyzwolenia do ulicy Krakowskiej, częściowo w śladzie ulicy Piekarskiej. Celem inwestycji jest usprawnienie połączeń z drogami ekspresowymi S1 i S52. Rozwiązanie to będzie pełnić funkcję północnej, śródmiejskiej obwodnicy miasta. Z uwagi na fakt, że jest to koncepcja, rozwiązania projektowe zostaną uszczegółowione […]

więcej
Komunikat
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką w Bielsku – Białej oraz remont ul. Warszawskiej w Bielsku – Białej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta.

Zakres dokumentacji obejmuje: budowę węzła drogowego, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych, budowę ekranów akustycznych. pzt-remont.pdf pzt-wezel.pdf

więcej
powrót