Inwestycje planowane

Komunikat
Budowa chodnika w ramach rozbudowy alei gen. Władysława Andersa w Bielsku-Białej na odcinku od granicy miasta do rejonu działki nr 979/32 obręb Stare Bielsko

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracowuje dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy poprzez budowę obustronnego chodnika. Planowane jest również wyznaczenie na jezdni przystanków autobusowych „Andersa Granica”. Zakres prac:– budowa obustronnych chodników– wyznaczenie na jezdni (tj. bez zatok) przystanków autobusowych „Andersa Granica”– przebudowa zjazdów w niezbędnym zakresie– wyznaczenie […]

więcej
Komunikat
Budowa chodnika w ramach rozbudowy ul. Mazańcowickiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Burzliwej do budynku nr 108

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracowuje dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy poprzez budowę chodników. Planowane jest również wyznaczenie na jezdni przystanków autobusowych „Mazańcowicka Akademicka”. Zakres prac:– budowa chodnika po południowej stronie między ul. Burzliwą i ul. Akademicką– budowa chodnika po północnej stronie między ul. Akademicką i […]

więcej
Komunikat
Koncepcja rozbudowy ul. Młodzieżowej na odcinku od ul. Bliskiej do rejonu działki nr 336/26 obręb Kamienica

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dwuwariantową koncepcję projektową rozbudowy ulicy Młodzieżowej na niespełna 700 metrowym odcinku. W ramach prac analizowane były: sytuacja własnościowa, niezbędne zajęcie i wykupienie terenu, potencjalne kolizje z istniejącą infrastrukturą. Opracowano również szacunkowo koszty robót budowlanych dla obu wariantów. Wariant 1 obejmuje:– rozbudowę ulicy poprzez ujednolicenie geometrii, przebudowę zjazdów– […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Władysława Broniewskiego na odcinku od ul. PCK do ul. Juliana Tuwima oraz ul. Juliana Tuwima na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Joachima Lelewela

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa dróg gminnych w zakresie budowy ciągów pieszych i rowerowych. Zakres prac:– rozbudowa ulic, ujednolicenie geometrii– budowa drogi dla rowerów wraz z przejazdem przez ul. Żywiecką – przebudowa istniejących miejsc postojowych– przebudowa zjazdów w niezbędnym zakresie– wprowadzenie […]

więcej
Komunikat
Przebudowa ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Korzennej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa ulicy z jednostronnym i odcinkowo obustronnym chodnikiem, wykonanie miejsc postojowych oraz wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu. Zakres prac:– przebudowa ulicy z jednostronnym i odcinkowo obustronnym chodnikiem– wyznaczenie miejsc postojowych w rejonie SP nr 6– przebudowa zjazdów w […]

więcej
Komunikat
Budowa chodnika w ramach rozbudowy ul. Jeździeckiej w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Zadanie stanowi uzupełnienie i kontynuację prowadzonej przez Wydział Inwestycji realizacji pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z integracyjnym placem zabaw przy ul. Górskiej i Jeździeckiej w Bielsku-Białej”. W jej ramach przebudowany zostanie odcinek ul. Jeździeckiej o długości ok. 170m, między Karczmą Harnaś a […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Mostowej wraz z budową mostu na rzece Biała w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Stan techniczny istniejącego mostu wymaga jego całkowitej rozbiórki i budowy nowego obiektu. W ramach prac wykonana zostanie również przebudowa skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną. Na czas budowy wykonana zostanie tymczasowa kładka dla pieszych, służąca również do tymczasowego przełożenia sieci infrastruktury technicznej. Projekt_Mostowa.pdfPrzekroj_Mostowa.pdf

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Stefanii Sempołowskiej w rejonie działki nr 77/12 obręb 0032 Lipnik w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa jednokierunkowej pętli naprzeciwko zakładu BEFADO. Zakres prac:– rozbudowa pętli poprzez korektę geometrii i wyznaczenie miejsc postojowych– przebudowa oświetlenia ulicznego– przebudowa infrastruktury technicznej– wycinka i zabezpieczenie zieleni oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami Ogrodnika Miejskiego Plan_Sempolowskiej.pdfPrzekroje_Sempolowskiej.pdf

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy wraz z wykonaniem obustronnego chodnika, jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej, przebudowa skrzyżowań. Inwestycja obejmuje odcinek od ul. Wiktora Przybyły do ronda Hulanka. Zakres prac:– rozbudowa ulicy wraz z budową obustronnego chodnika i budową zatok autobusowych– budowa […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Partyzantów w zakresie rozbudowy istniejących ciągów pieszych i rowerowych na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach zadania planowana jest rozbudowa ciągów pieszych i rowerowych poprzez niezbędną zmianę geometrii ul. Partyzantów. Zadanie jest pierwszym etapem dużej inwestycji, obejmującej rozbudowę ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul. Partyzantów i ul. Bystrzańskiej do ul. Chabrowej Zakres prac:– rozbudowa ciągów pieszych […]

więcej
powrót