Inwestycje planowane

informacja
Koncepcja rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej

Przedmiotem opracowania jest wielowariantowa koncepcja rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Łagodnej. Wariant 1a i 1b uwzględnia wprowadzenie na odcinkach ulicy ruchu jednokierunkowego, połączonego ze zmianą sposobu parkowania. Wariant 2 uwzględnia zachowanie ruchu w obu kierunkach, połączonego ze zmianą sposobu parkowania.

więcej
informacja
Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.3544.2018.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2018 r. W ramach tego planu została przygotowana dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej”.

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Listopadowej w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.3544.2018.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2018 r. W ramach tego planu została przygotowana dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa ul. Listopadowej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” będąca częścią zadania Przebudowa ulic w rejonie Starówki. […]

więcej
Rozbudowa ulicy Polnej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizując założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2017 r., opracował koncepcja projektową pn. „Rozbudowa ulicy Polnej  w Bielsku–Białej”. W ramach koncepcji opracowano trzy warianty przebudowy ul. Polnej: Wariant 1: Wariant 2: Wariant 3.1. Wariant 3.2: Prezentacja: PREZENTACJA ul.Polna Trasę […]

więcej
Rozbudowa ul. Łagodnej

Rozbudowa ulicy Łagodnej w Bielsku – Białej na odcinku od ul. Urodzajnej do wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.3544.2018.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2018 r. W ramach tego planu został przygotowany projekt pn. […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Zwardońskiej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizował w 2018 roku założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowił załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Zwardońskiej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Barkowskiej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizował w 2018 roku założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowił załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Barkowskiej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg […]

więcej
informacja
Rozbudowa ulicy Portowej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Portowej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Trasę oraz […]

więcej
informacja
Rozbudowa ulicy Łowieckiej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu został przygotowany projekt pn. „Rozbudowa ulicy Łowieckiej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Inwestycyjnego Rozbudowa ul. Łowieckiej i ul. Dębowiec w […]

więcej
powrót