Inwestycje planowane

Komunikat
Koncepcja budowy nowej drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej.

Koncepcja zakłada budowę nowych odcinków dróg: od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia. od ulicy Wyzwolenia do ulicy Krakowskiej, częściowo w śladzie ulicy Piekarskiej. Celem inwestycji jest usprawnienie połączeń z drogami ekspresowymi S1 i S52. Rozwiązanie to będzie pełnić funkcję północnej, śródmiejskiej obwodnicy miasta. Z uwagi na fakt, że jest to koncepcja, rozwiązania projektowe zostaną uszczegółowione […]

więcej
Komunikat
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką w Bielsku – Białej oraz remont ul. Warszawskiej w Bielsku – Białej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta.

Zakres dokumentacji obejmuje: budowę węzła drogowego, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych, budowę ekranów akustycznych. pzt-remont.pdf pzt-wezel.pdf

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku – Białej na odcinku od ul. Piastowskiej do węzła Komorowice drogi ekspresowej S-52 wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz mostu na Potoku Starobielskim

Zakres dokumentacji obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych, rozbudowę obiektów inżynierskich i budowę ekranów akustycznych. d-02-plan-sytuacyjny-d-01.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-02.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-03.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-04.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-05.pdf

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

W ramach zadania przewidziano całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, budowę dwóch obiektów nad linią kolejową nr 139 i drogą wewnątrzzakładową oraz budowę nasypu drogowego w technologii gruntu zbrojonego. W ramach zadania przebudowany zostanie również most nad potokiem Starobielskim w ciągu ul. Michała Grażyńskiego, a także rondo Ofiar Katynia, które zostanie dostosowane do przeprowadzenia istniejącej ścieżki […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ulicy Rolnej w Bielsku-Białej

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miasta Bielsko-Biała, w dzielnicy Komorowice Krakowskie. Początek opracowania znajduje się w okolicy skrzyżowania ulicy Żywieckiej i Rolnej, koniec opracowania ulicy znajduje się w okolicach skrzyżowania ulicy Rolnej i Kosmicznej. Na skrzyżowaniu ulicy Rolnej z ulicą Kosmiczną przewidziano parking dla samochodów osobowych. Na całym odcinku opracowania projektuje się chodnik […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej

Przedmiotem opracowania jest wielowariantowa koncepcja rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Łagodnej. Wariant 1a i 1b uwzględnia wprowadzenie na odcinkach ulicy ruchu jednokierunkowego, połączonego ze zmianą sposobu parkowania. Wariant 2 uwzględnia zachowanie ruchu w obu kierunkach, połączonego ze zmianą sposobu parkowania.

więcej
informacja
Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.3544.2018.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2018 r. W ramach tego planu została przygotowana dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej”.

więcej
Rozbudowa ulicy Polnej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizując założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2017 r., opracował koncepcja projektową pn. „Rozbudowa ulicy Polnej  w Bielsku–Białej”. W ramach koncepcji opracowano trzy warianty przebudowy ul. Polnej: Wariant 1: Wariant 2: Wariant 3.1. Wariant 3.2: Prezentacja: PREZENTACJA ul.Polna Trasę […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Zwardońskiej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizował w 2018 roku założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowił załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Zwardońskiej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg […]

więcej
powrót