Inwestycje planowane

Komunikat
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biała na odcinku od ulicy Mazańcowickiej do granicy z miastem Czechowice-Dziedzice

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biała. Plany obejmują odcinek od skrzyżowania ul. Grażyńskiego z ul. Mazańcowicką do granicy z miastem Czechowice-Dziedzice. W ramach inwestycji zostanie również rozbudowane skrzyżowanie ulic Grażyńskiego i Mazańcowickiej. Zakres prac:– budowa ścieżki […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad ul. Janusza Korczaka

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest całkowita rozbiórka istniejącego obiektu mostowego. Nowy obiekt z podziałem na jezdnię wschodnią i zachodnią planuje się zrealizować w 2 etapach. Zakres prac:– budowa obiektu mostowego z podziałem na jezdnię wschodnią i zachodnią– korekta geometrii pionowej jezdni z […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Zuchów w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy Zuchów na odcinku ok. 2,2 km. Inwestycja obejmuje również przebudowę odcinka ulicy Zuchów między budynkami nr 28 i 20c, a także przebudowę fragmentu ulicy Pienińskiej. Zakres prac:– rozbudowa ulicy Zuchów do stałej szerokości 5,0m wraz […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa skrzyżowania do postaci czterowlotowego ronda. Zakres prac:– rozbudowa skrzyżowania ulic – budowa ronda– przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych– korekta lokalizacji przystanków autobusowych wraz z budową wiat– przebudowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Czorsztyńskiej– przebudowa ciągów […]

więcej
Komunikat
Koncepcja budowy nowej drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej.

Koncepcja zakłada budowę nowych odcinków dróg: od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia. od ulicy Wyzwolenia do ulicy Krakowskiej, częściowo w śladzie ulicy Piekarskiej. Celem inwestycji jest usprawnienie połączeń z drogami ekspresowymi S1 i S52. Rozwiązanie to będzie pełnić funkcję północnej, śródmiejskiej obwodnicy miasta. Z uwagi na fakt, że jest to koncepcja, rozwiązania projektowe zostaną uszczegółowione […]

więcej
Komunikat
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką w Bielsku – Białej oraz remont ul. Warszawskiej w Bielsku – Białej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta.

Zakres dokumentacji obejmuje: budowę węzła drogowego, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych, budowę ekranów akustycznych. pzt-remont.pdf pzt-wezel.pdf

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku – Białej na odcinku od ul. Piastowskiej do węzła Komorowice drogi ekspresowej S-52 wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz mostu na Potoku Starobielskim

Zakres dokumentacji obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych, rozbudowę obiektów inżynierskich i budowę ekranów akustycznych. d-02-plan-sytuacyjny-d-01.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-02.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-03.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-04.pdf d-02-plan-sytuacyjny-d-05.pdf

więcej
Komunikat
Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

W ramach zadania przewidziano całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, budowę dwóch obiektów nad linią kolejową nr 139 i drogą wewnątrzzakładową oraz budowę nasypu drogowego w technologii gruntu zbrojonego. W ramach zadania przebudowany zostanie również most nad potokiem Starobielskim w ciągu ul. Michała Grażyńskiego, a także rondo Ofiar Katynia, które zostanie dostosowane do przeprowadzenia istniejącej ścieżki […]

więcej
Komunikat
Rozbudowa ulicy Rolnej w Bielsku-Białej

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miasta Bielsko-Biała, w dzielnicy Komorowice Krakowskie. Początek opracowania znajduje się w okolicy skrzyżowania ulicy Żywieckiej i Rolnej, koniec opracowania ulicy znajduje się w okolicach skrzyżowania ulicy Rolnej i Kosmicznej. Na skrzyżowaniu ulicy Rolnej z ulicą Kosmiczną przewidziano parking dla samochodów osobowych. Na całym odcinku opracowania projektuje się chodnik […]

więcej
powrót