Płatności – numery rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych (obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.)

Numer konta bankowego do wpłat między innymi z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia reklam, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, umieszczenia stoisk handlowych:
BANK PKO BP S.A.
67 1020 2313 0000 3102 1091 8896

Numer konta bankowego do wpłat z tytułu korzystania z parkingów miejskich (opłata za postój, wezwanie, karta mieszkańca, karta parkingowa dla przedsiębiorcy)
BANK PKO BP S.A.
34 1020 2313 0000 3902 1091 8904

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że nadpłaty do wysokości 2,00 zł z tytułu opłat parkingowych dotyczących parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi oraz z opłat parkingowych za parkowanie pojazdów na parkingach strefy płatnego parkowania na drogach publicznych są zwracane w kasie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Michała Grażyńskiego 10.


powrót