O firmie

Uchwałą nr XII/123/95 Rady Miejskiej w Bielsku-Białek z dnia 21 marca 1995 r. została powołana z dniem 1 kwietnia 1995 r. jednostka budżetowa o nazwie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Celem działalności jednostki jest pełnienie funkcji zarządcy dróg i zarządu ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej.

Statut MZD
Zmiana statutu MZD (2016)

powrót