O firmie

Uchwałą nr XII/123/95 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 1995 r. została powołana z dniem 1 kwietnia 1995 r. jednostka budżetowa o nazwie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Celem działalności jednostki jest pełnienie funkcji zarządcy dróg  na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej.

„Misją Miejskiego Zarządu Dróg są dobre technicznie i bezpieczne drogi w Bielsku-Białej”.

Statut MZD
Zmiana statutu MZD (2007)

powrót