Aktualności

Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego prezentującego postęp prac związanych z rozbudową DK52 – ul. Krakowskiej i ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej. Kronika budowy DK52 – ul. Krakowska, Żywiecka – stan prac na 28.09.2018 r. Więcej informacji o inwestycji zostało zamieszczonych w artykule pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”.

więcej
Rozbudowa ul. Dębowiec

Rozbudowa ul. Dębowiec obejmuje odcinek o długości 730 m. Inwestycja obejmuje również budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Rozbudowywane jest również skrzyżowanie z ul. Łowiecką. Budowane jest oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa, przebudowywane przepusty drogowe i wodociąg. Nawierzchnia jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika będzie wykonana z masy mineralno-bitumicznej. Jezdnia ma szerokość 6m, chodniki 2m a ścieżka […]

więcej
Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Czechowickiej nad torami PKP i nad drogą dojazdową do ul. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej

Przywrócenie do ruchu zamkniętego odcinka nad torami PKP ul. Czechowickiej nastąpi w dniu 16.10.2018 r. W związku z planowanym rozpoczęciem robót na zadaniu informujemy, że dniem 25.04.2018 r. nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. W jej ramach zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego odcinek ul. Czechowickiej nad torami PKP. Objazd zamkniętego odcinka będzie się odbywał ulicami: Warszawską, Sarni […]

więcej
Rozbudowa skrzyżowania ulic: ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego

W dniu 05.10.2018 r. został przywrócony ruch obustronny na ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego na przebudowywanym skrzyżowaniu ks. Stanisława Stojałowskiego-Wyzwolenia-Władysława Broniewskiego z wyłączeniem wlotu ul. Wyzwolenia. Ponadto prowadzone są również prace na ul. Głębokiej, ul. Szkolnej oraz pl. Opatrzności Bożej. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż dnia 04.10.2018 r. (czwartek) planowane jest układanie warstwy ścieralnej […]

więcej
informacja
Remont elewacji budynku przy ulicy 3 Maja 9 w Bielsku-Białej oraz remont ogrodzenia przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z remontem ogrodzenia działki nr 30/2 przy ul. Mickiewicza 24 w ramach rewitalizacji willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej, od dnia 10.10.2018 r. wprowadza się tymczasową organizację ruchu w obrębie prowadzonych robót. Prace związane z remontem ogrodzenia wzdłuż ulic: 3 Maja, Jarosława Dąbrowskiego, Adama Mickiewicza prowadzone będą […]

więcej
Ścieżka rowerowa w Wapienicy

Coraz jaśniej na ścieżce rowerowej w Wapienicy Prace nad budową ścieżki rowerowej w Wapienicy pomału dobiegają do końca. W ocenie Miejskiego Zarządu Dróg będzie to jeden z ładniejszych traktów pieszych i rowerowych w Bielsku-Białej. Już samo położenie jest dużym atutem bo zarówno chodnik jaki równolegle prowadzona do niego ścieżka rowerowa biegną wzdłuż potoku Wapieniczanki. Są […]

więcej
Rozbudowa ul. Szerokiej i ul. Czołgistów w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej informuje, że w związku z „Rozbudową drogi powiatowej (nr 7468 s) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej” i „Rozbudową drogi gminnej (nr 160 166 s) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej” z uwagi na prowadzone roboty, wystąpią zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu: W dniach  od 25.09 godz. 7:00 do dnia 29.09 godz. 17:00 będzie […]

więcej
Informacja w sprawie bieżących inwestycji na terenie miasta Bielsko-Biała.

Aktualnie trwają prace: Rozbudowa ulicy Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej i rozbudowa ulicy Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek w Bielsku-Białej. Rozbudowa ulicy Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej i ulicy Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek obejmuje wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni […]

więcej
Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Białej-Białej.

W dniu 18 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II OSK 170/2018) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 września 2016 r. (sygn. II SA/Gl 246/16) w sprawie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Uchylenie wyroku jest efektem rozpatrzenia złożonej przez Miasto Bielsko-Biała, skargi kasacyjnej od wyroku WSA […]

więcej
Rozbudowa DK-52 (ul. Krakowskiej) w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej rozbudowy ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od Gminy Kozy do centrum Bielska-Białej. Zakres objazdów dla pojazdów do 15 ton i powyżej 15 ton będzie realizowany zgodnie z  ustawionymi tablicami objazdowymi dla tych pojazdów.  Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał  do ulicy Polnej do […]

więcej
powrót