Aktualności

Komunikat
Ostrzeżenie IMGW-PIB o intensywnych opadach śniegu.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o otrzymanym ostrzeżeniu z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Prognozowane są opady śniegu, powodujące na terenach położonych powyżej 600 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm do 10 cm. Ostrzeżenia/zalecenia:– Zaleganie grubej pokrywy śnieżnej na znacznym obszarze, śliskość nawierzchni, nieprzejezdność dróg lub ograniczenia w ruchu […]

więcej
Rozbudowa DW 942 (ul. Cieszyńskiej) w Bielsku-Białej – najbliższa zmiana od 09.04.2021 r.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 9 kwietnia 2021 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas robót drogowych, instalacyjnych i kanalizacyjnych przebudowy ul. Stanisława Skrzydlewskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Cieszyńską. Projekt organizacji ruchu zakłada: • Utrzymanie głównego objazdu ul. Cieszyńskiej ulicami Czesława Tańskiego, Spółdzielców, Stawową; • Ul. Stanisława Skrzydlewskiego od strony północnej […]

więcej
informacja-2
Rozbudowa skrzyżowania ul. Czerwonej z ul. Niepodległości

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 7 kwietnia 2021 r. na czas rozbudowy skrzyżowania ul. Czerwonej z ul. Niepodległości zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Rozbudowa skrzyżowania polega na wykonaniu poszerzenia jezdni ul. Czerwonej na wlocie w postaci dodatkowego pasa ruchu dla relacji skrętu w prawo. Prace związane z dobudową pasa ruchu podzielono na dwa etapy. […]

więcej
informacja-2
Budowa mostu w ciągu ul. Lipnickiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o przystąpieniu do realizacji inwestycji pn.: „Budowa mostu w ciągu ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej” w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej LIPNIK. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego obiektu mostowego wraz z  wykonaniem niezbędnych robót regulacyjnych w korycie potoku. Na potrzeby realizacji zadania 8 kwietnia 2021 r. w godzinach […]

więcej
Komunikat
Komunikat w sprawie stoisk handlowych do sprzedaży truskawek

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. […]

więcej
Rynek bielskiej Starówki (1)
Więcej udogodnień dla właścicieli ogródków gastronomicznych na bielskim rynku. Przybędzie też zieleni

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, jak co roku przeprowadził przetarg na dzierżawę terenu pod działalność trzynastu tzw. ogródków gastronomicznych zlokalizowanych na rynku bielskiej Starówki. W postępowaniu przeprowadzonym w formie ustnej licytacji uczestniczyło dziewięciu przedsiębiorców. Wyjściowa wysokość opłat za dzierżawę modułów (od 27,4m² do 58,7m²) jest analogiczna do wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Ostateczna cena […]

więcej
Komunikat
Ostrzeżenie IMGW-PIB o intensywnych opadach śniegu.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o otrzymanym ostrzeżeniu z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm oraz prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -10°C, lokalnie do -13°C, […]

więcej
powrót