Aktualności

Komunikat
Rozpoczęcie Modernizacji nawierzchni jezdni ulicy Gliwickiej w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że została zawarta umowa z Wykonawcą na prace modernizacyjne ulicy Gliwickiej. Rozpoczęcie prac nastąpi 25 lipca 2024 r. Modernizacja będzie polegała na rozbiórce istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej konstrukcji drogi oraz nawierzchni mineralno-bitumicznej na odcinku ponad 200 metrów. Na pozostałym zakresie zostanie wykonane powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Planowany czas realizacji […]

więcej
Komunikat
Utrudnienia – budowa pasa włączenia i wyłączenia ul. Cieszyńska

Na podstawie przekazanej przez wykonawcę, firmę Eurovia Vinci, informacji, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zawiadamia o wprowadzeniu 25 lipca tymczasowej organizacji ruchu na ul. Cieszyńskiej w rejonie stacji paliw. Na czas robót nastąpi zawężenie zewnętrznego pasa w kierunku Jaworza. Ruch pieszych zostaje poprowadzony w kierunku ul. Stawowej. Prosimy stosować się do oznakowania oraz o zachowanie […]

więcej
Komunikat
Utrudnienia na ul. Długiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniach 23-31 lipca planowana jest modernizacja nawierzchni jezdni ul. Długiej na odcinku od ul. Pokój do zajezdni MZK. Podczas prac ruch odbywać będzie się wahadłowo. Prosimy o zachowanie ostrożności.

więcej
Komunikat
Utrudnienia na ul. 3 Maja – Aktualizacja

Na podstawie przekazanej przez wykonawcę robót (prywatnego inwestora) informacji, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zawiadamia o wprowadzeniu 15 lipca tymczasowej organizacji ruchu na ul. 3 Maja w związku z montażem rusztowania. Na czas robót tj. około 10 dni (a nie jak wcześniej informowaliśmy 5) nastąpi zawężenie jezdni do jednego pasa w kierunku ul. Zamkowej. Dojście […]

więcej
Komunikat
Prace remontowe

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniach 22-24 lipca planowane są punktowe prace remontowe nawierzchni, w ramach bieżącego utrzymania, na odcinku ulic: Warszawskiej, 3 Maja, Zamkowej, Partyzantów od rejonu dworca PKS/PKP do skrzyżowania z ul. Leszczyńską. Prosimy o zachowanie ostrożności w okolicy prac.

więcej
Komunikat
Planowane zakończenie prac na ul. Jana Sobieskiego

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, na podstawie przekazanej przez wykonawcę robót informacji, zawiadamia o planowanym zakończeniu prac na ul. Jana Sobieskiego. Przywrócenie ruchu dwukierunkowego przewidziane jest na sobotę 20 lipca 2024 r..

więcej
informacja
Utrudnienia w ciągu ul. Wyzwolenia – aktualizacja

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, uzupełniając treść poniższego artykułu informuje, że tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie jeszcze przez około 2 miesiące. Wszelkie aktualizacje artykułu zamieszczane będą na bieżąco. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o wprowadzeniu 8 lipca w godzinach popołudniowych kolejnego etapu organizacji ruchu na odcinku ul. Wyzwolenia w rejonie posesji nr 429, 431 […]

więcej
Komunikat
Utrudnienia na ul. gen. Bora-Komorowskiego

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w związku z realizacją modernizacji nawierzchni jezdni ulicy Generała Bora-Komorowskiego, na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. Żywieckiej, wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na jezdni w kierunku ul. Żywieckiej. Planowany termin zakończenia robót to 20.07.2024r. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej
Komunikat
Utrudnienia związane z organizacją rajdu pojazdów zabytkowych

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w związku z organizacją Rajdu Pojazdów Zabytkowych wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z przejazdem kolumny pojazdów w dniu 13 lipca 2024 r. w godz. 16:15 – 16:30 z pl. Wojska Polskiego ulicami: 11 Listopada, Norberta Barlickiego, Wzgórze, Zamkową, Rynek i Cieszyńską.

więcej
powrót