25 lat MZD

Jacek Kachel - Od szlaków handlowych po autostrady
Jacek Kachel – Od szlaków handlowych po autostrady

Publikacja dotyczy historii rozwoju sieci dróg na przestrzeni udokumentowanych dziejów miasta Bielska i Białej. Źródła bibliograficzne nie są zbyt bogate, a w niektórych okresach wręcz ubogie w dokumenty obrazujące etapy budowy i sposoby zarządzania drogami. Efekt żmudnej i po trosze benedyktyńskiej pracy autora tworzy jednak barwny obraz pokazujący nie tylko te historyczne uwarunkowania, ale też […]

więcej
25 lat MZD w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej świętował 25-lecie działalności. Jubileuszową uroczystość,  w pandemicznym reżimie, zorganizowano w środę 9 września w Domu Muzyki Bielskiego Centrum Kultury. Ćwierćwiecze zarządzania bielskimi ulicami to nie tylko czas powstawania nowoczesnego drogownictwa w mieście, ale także historia samego miasta i tworzących go ludzi. W uroczystości uczestniczyli m.in. wiceminister Grzegorz Puda, poseł Przemysław […]

więcej
25 lat MZD – ul. ks. Stanisława Stojałowskiego

Bodaj najbardziej nietypowa ulica w Bielsku-Białej, biegnąca bowiem po części wzdłuż koryta potoku Niwka, swoją ostatnią i najpoważniejszą rozbudowę przeszła w 2018 roku. Inwestycja została podzielona na dwa zasadnicze etapy. W 2017 roku rozbudowano odcinek od ul. Cechowej do wysokości bielskiego ratusza. W roku następnym przystąpiono do przebudowy drugiego odcinka, czyli od ratusza do skrzyżowania […]

więcej
25 lat MZD – Era „Antka Burzyciela”

Antoni Kobiela to bardzo kontrowersyjna postać w Bielsku-Białej, która swoimi decyzjami na całe dekady zabetonowała układ komunikacyjny miasta. Nasz bohater w latach 60 sprawował funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku-Białej. W latach 1972–1977 pełnił urząd prezydenta Bielska-Białej i to za jego kadencji nastąpiła radykalna przebudowa centrum miasta, której całkowicie zmieniła nie tylko obraz miasta, […]

więcej
25 lat MZD – Parkingi i parkomaty

Miejskie parkingi działają w oparciu o system bezobsługowy. Pierwszy w ten sposób zaczął działać parking przy ul. Romana Dmowskiego w 2016 roku. Najważniejsze jednak, to mieć gdzie zaparkować. Miejskie parkingi w ostatnich latach zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. To ważny element strategii rozwoju i zarządzania komunikacją w mieście, za którą odpowiada Miejski Zarząd Dróg.

więcej
25 lat MZD – ul. Karbowa

Przebudowa ul. Karbowej obejmowała 1,5 km odcinek podgórskiej ulicy. Wybudowano kanalizację deszczową, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe oraz zatoki autobusowe. Przebudowano skrzyżowania ul. Karbowej z al. Armii Krajowej w formie małego ronda, a także fragmenty ul. Karpackiej, która jest przedłużeniem ul. Karbowej. Wybudowano tu także nowy most nad potokiem Kamienickim oraz przepust […]

więcej
Biała, Ratusz
25 lat MZD – Most Republikański

Patrząc na drogową historię Bielska i Białej zawsze punktem zapalnym było budowanie mostów, które to zanim zaczęły łączyć, zdecydowanie dzieliły obie społeczności miejskie. Podobnie też było gdy budowano most przy ul. Republikańskiej w latach 30-tych XX wieku. W ramach poprawy komunikacji Bielska z Białą postanowiono wybudować nowy most żelbetonowy przy ul. Republikańskiej. Przymiarki do niego […]

więcej
25 lat MZD – Modernizacja i remont ul. 11 Listopada

Ulica 11 Listopada to niemal od zawsze główny miejski deptak handlowo-usługowy. Jej modernizację oraz remont na odcinku od mostu na rzece Białej do ul. Komorowickiej zrealizowano na przełomie 2006 oraz 2007 roku. Inwestycja obejmowała także przebudowę mostu nad rzeką Białą. Ulica zachowała swój niepowtarzalny staromiejski charakter. Koszt około 3,7 mln zł.

więcej
25 lat MZD – ulice Krakowska i Żywiecka

„Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” to formalna nazwa jednej z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w Bielsku-Białej. Łączna długość rozbudowywanego odcinka od granicy z Kozami na ul. Krakowskiej po wylot z miasta ul. Żywiecką (do skrzyżowania z ul. Górską) to aż 7 km. Inwestycja obejmowała kompleksową rozbudowę i modernizację ulic wraz z […]

więcej
25 lat MZD – Kładka koło ratusza

Niewielka kładka koło ratusza w Bielsku-Białej od kilku lat zyskała miano „mostku miłości”, ze względu na wieszane tam kłódki przez zakochanych w dniu 14 lutego. Jednak niewiele osób pamięta, że jej powstanie budziło wiele emocji, które nie miały nic wspólnego z miłością. Idea powstania tam przeprawy pojawiła się na początku lat 30-tych XX wieku, kiedy […]

więcej
powrót