Strefa Płatnego Parkowania

SYMBOL ZEGARA
OPŁATY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZUJĄ OD 8:00-17:00 W DNI ROBOCZE

Opłaty w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej obowiązują od poniedziałku do piątku w dni robocze od 8:00 do 17:00. Istnieje możliwość wniesienia opłaty (w parkomacie oraz w aplikacjach mobilnych) poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania. W takim przypadku opłata będzie obowiązywać w najbliższym dniu roboczym od godziny 8:00. Wysokość opłat […].

więcej
Reklamacje
Reklamacje

Wszelkie wnioski i reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Należy je kierować do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania poprzez portal reklamacyjny pod adresem: reklamacje.parkowanie.mzd.bielsko.pl, na adres e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl, lub pocztą tradycyjną, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1. UWAGA! Złożenie pisma (np.: reklamacja, wniosek, podanie, skarga) nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości […]

więcej
Obszar Strefy

Zobacz obszar Strefy Płatnego Parkowania i lokalizację parkomatów na mapie w portalu its.bielsko.pl Ulice strefy: Ulice Strefy Płatnego Parkowania.pdf Ulice Strefy Płatnego Parkowania.xlsx

więcej
Parkomat
Sposoby wnoszenia opłat

Opłatę za postój w strefie płatnego parkowania wnosi się w parkomatach lub przy użyciu aplikacji mobilnej SkyCash, moBilet bądź mPay. Parkomaty Zainstalowane w Bielsku-Białej parkomaty umożliwiają: wnoszenie opłat za postój bilonem lub bezgotówkowo kartą płatniczą bądź za pomocą systemu płatności BLIK, wnoszenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie, minutowe przeliczanie opłaconego czasu postoju, zakup biletu parkingowego […]

więcej
Parkomat
Cennik i abonamenty

Opłatę za postój w SPP należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu! Nie jest możliwe dokonanie dopłaty do wykupionego biletu parkingowego po zakończeniu jego ważności! Postój po upływie ważności biletu wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł! W przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia wysokość opłaty dodatkowej […]

więcej
Strefa Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej
O Strefie Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Strefa płatnego parkowania w Bielsku-Białej utworzona została na mocy uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej i […]

więcej
powrót