DOKUMENTY DO POBRANIA – SPP

Akty prawne

Uchwała nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej (tekst jednolity)

Zarządzenie NR ON.0050.695.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.

Uchwała nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi. Tekst ujednolicony. 

Zarządzenie nr ON.0050.1449.2020.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia NR ON.0050.695.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2742.2022.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia NR ON.0050.695.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.


Wnioski

powrót