Parkingi wewnętrzne

Parkingi wewnętrzne
Parkingi wewnętrzne – lokalizacje

  Na terenie Bielska-Białej poza pasem drogi publicznej zlokalizowanych jest 11 parkingów płatnych (tzw. parkingów wewnętrznych): Parking przy ul. Tadeusza Rychlińskiego (obok Stadionu Miejskiego) Sprawdź liczbę wolnych miejsc na parkingu. Na parkingu wyznaczonych jest 145 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 6 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu zainstalowany został elektroniczny system poboru opłat składający się […]

więcej
Parkingi wewnętrzne – sposób dokonywania opłat, cennik i abonamenty

Opłaty wnosi się zgodnie z ustalonymi godzinowymi stawkami w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 za wyjątkiem parkingu przy ul. Pocztowej, gdzie opłaty obowiązują od 7:00 do 17:00 oraz parkingu wielopoziomowego przy ul. Juliusza Słowackiego, gdzie wnosi się je od 7:00 do 16:00. Za czas postoju w dniach roboczych […]

więcej
Parkingi wewnętrzne
O parkingach wewnętrznych

Poza strefą płatnego parkowania Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej administruje również 11 parkingami płatnymi (tzw. parkingami wewnętrznymi). Wszystkie te obiekty zlokalizowane są poza pasem drogi publicznej i podlegają innym regulacjom prawnym niż wskazana powyżej strefa. Parkingi te z uwagi na swoją lokalizację charakteryzują się m.in różną specyfiką czy stopniem zapełnienia miejsc postojowych. Pobór opłat na […]

więcej
powrót