Aktualności

informacja
Komunikat w sprawie stoisk handlowych do sprzedaży truskawek

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz.2068  z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Listopadowej w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.3544.2018.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2018 r. W ramach tego planu została przygotowana dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa ul. Listopadowej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” będąca częścią zadania Przebudowa ulic w rejonie Starówki. […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Zwardońskiej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizował w 2018 roku założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowił załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Zwardońskiej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg […]

więcej
informacja
Koncepcja rozbudowy ulicy Barkowskiej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej realizował w 2018 roku założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowił załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 16 listopada 2017 r. W ramach tego planu została przygotowana koncepcja projektowa pn. „Rozbudowa ulicy Barkowskiej w Bielsku – Białej” w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg […]

więcej
informacja
Ogłasza przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy pl. Rynek, w celu urządzenia ogródków gastronomicznych, w roku 2019.

1.Przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy pl. Rynek – w celu umożliwienia urządzenia ogródków gastronomicznych odbędzie się  12 kwietnia  2019r. o godz. 10.00, w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg ( sala nr 14). 2.Przetarg ustny zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin, który stanowiący załącznik poniżej. 3.W przetargu […]

więcej
E-płatności w SPP w Bielsku-Białej – parkomat w komórce

Płatności elektroniczne (e-płatności) stanowią wygodną oraz nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego zakupu biletów parkingowych. Dają one możliwość kierowcy kupna biletu w sposób elastyczny – bez konieczności posiadania gotówki, jak również umożliwiają przedłużenie w dowolnym momencie opłaconego już postoju – bez dokonywania tych czynności na miejscu. Na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej istnieje możliwość dokonywania e-płatności […]

więcej
informacja
Bieżące utrzymanie dróg w dniach 18.03 – 31.03.2019 r.

informujemy, że w dniach 18.03.2019 – 31.03.2019 w ramach bieżącego utrzymania dróg  realizowane będę prace polegające na remontach cząstkowych nawierzchni na ulicach jak niżej: Andrzeja Małkowskiego; Stanisława Wyspiańskiego; Juliusza Słowackiego; Wał Szwedzki; Lotniczej; Saperów; Gilów; Zbożowej; Żniwnej; Edwarda Zajączka; Stanisława Moniuszki; Dymarek; Biedronki; Św. Stanisława; Strzeleckiej; Żywiecki Przedmieście; Brzoskwiniowej; gen. Franciszka Latinika Opolskiej; Kaliskiej; Biegunowej; […]

więcej
informacja
Informacja dotycząca uciążliwości komunikacyjnych związanych z prowadzoną rozbudową ul. Krakowskiej

W związku z kierowanymi wnioskami w zakresie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Polnej (obecnie ruch jednokierunkowy w związku z wyznaczonym objazdem rozbudowywanej ul. Krakowskiej) – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że kwestia powyższa była przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w dniu 27 lutego oraz 5 marca br. Przy obecnych […]

więcej
informacja
Bieżące utrzymanie dróg w dniach 09-15.03.2019 r.

W dniach 09.03.2019 – 15.03.2019 w ramach bieżącego utrzymania dróg  realizowane będę prace polegające na remontach cząstkowych nawierzchni na ulicach ulicach jak niżej: Kąkolowej; Andrzeja Małkowskiego; Zgody; Stanisława Wyspiańskiego; Juliusza Słowackiego; Wodnej; Kasztanowej; Dębowej; Filarowej; Wał Szwedzki; Lotniczej; Jaskółczej; Saperów; Promiennej; Opolskiej; Kaliskiej; Biegunowej; Mierniczej; Roślinnej; Równej; Lipowej; Pieczarkowej; Wierzbowej; Miętowej; Skarpowej; Karpackiej; Partyzantów; Bystrzańskiej. […]

więcej
powrót