Aktualności

informacja
Rozbiórka mostu na potoku Olszówka

W związku z rozbiórką istniejącego oraz budową nowego mostu na potoku Olszówka w ciągu ul. Skrajnej w Bielsku-Białej, z dniem 23.04.2019 r. nastąpi  ograniczenie w ruchu kołowym, polegające na zawężeniu jezdni w rejonie mostu. Ruch pieszych oraz dojazd do okolicznych  posesji zostanie utrzymany. Utrudnienia  potrwają  do 08.08.2019 r.

więcej
Rozbudowa ul. Cieszyńskiej – przejmowanie nieruchomości cd.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż działając na podstawie art. 17 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1475) wystąpił do Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku wydania nieruchomości wynikającego z decyzji ZRID (posiadającej rygor natychmiastowej […]

więcej
informacja
Bieżące utrzymanie dróg w dniach 16.04 – 30.04.2019 r.

Informujemy, że w dniach 16.04.2019 – 30.04.2019 w ramach bieżącego utrzymania dróg  realizowane będę prace polegające na remontach cząstkowych nawierzchni na ulicach: Skarpowej; Tadeusza Regera; Bystrzańskiej; Piotra Czajkowskiego; Kazimierza Brodzińskiego Zofii Kossak-Szczuckiej; Grotowej Strzeleckiej; Żywieckie Przedmieście; Brzoskwiniowej; gen. Franiczka Latinika; Kalinowej; Macierzy Szkolnej; Czesława Tańskiego; Księżycowej– wykonanie progów zwalniających; Porąbki– wykonanie progów zwalniających; Miodowej– wykonanie progów […]

więcej
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu przy budowie ciepłociągu na ul. Wapienickiej, polegającej na wyłączeniu z ruchu jezdni w dwóch miejscach na pełnej szerokości. Objazd odbywał się będzie odcinkami tymczasowej drogi objazdowej. Ruch wahadłowy sterowany będzie ręcznie. Roboty będą prowadzone w godzinach nocnych. Przewidywany termin wykonania to 16.04. – 17.04.2019 […]

więcej
Rozbudowa DW 942 – ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020. W zakres tego przedsięwzięcia wchodzi rozbudowa ul. Cieszyńskiej – drogi wojewódzkiej, a także przebudowa przyległego do niej układu komunikacyjnego. W dniu […]

więcej
informacja
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej będzie czynny w sobotę 13 Kwietnia 2019 r.

Informujemy, że w sobotę 13 kwietnia 2019 r. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10 będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w dniu 2 maja 2019 r. będzie nieczynny, natomiast Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Mostowej 1 czynny normalnie w godzinach od […]

więcej
informacja
Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizuje założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.3544.2018.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2018 r. W ramach tego planu została przygotowana dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej”.

więcej
informacja
Bieżące utrzymanie dróg w dniach 01.04 – 14.04.2019 r.

Informujemy, że w dniach 01.04.2019 – 14.04.2019 w ramach bieżącego utrzymania dróg  realizowane będę prace polegające na remontach cząstkowych nawierzchni na ulicach: Pieczarkowej; Wierzbowej; Miętowej; Skarpowej; Gilów; Zbożowej; Edwarda Zajączka; Stanisława Moniuszki; Dymarek; Biedronki; Strzeleckiej; Żywieckie Przedmieście; Brzoskwiniowej; gen. Franiczka Latinika; Zwardońskiej; Młodzieżowej; Czesława Tańskiego; Dzwonkowej – wykonanie progów zwalniających; Ciżemki– wykonanie progów zwalniających; Zwierzynieckiej […]

więcej
powrót