Aktualności

ul. Kryształowa
Ul. Kryształowa konsultacje społeczne

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu w rejonie ulicy Kryształowej polegające na zaślepieniu drogi w połowie jej przebiegu. W związku z powyższym prosimy Wszystkich mieszkańców przedmiotowej ulicy oraz ulic przyległych tj. Wysoka i Sieroszewskiego o zapoznanie się z zaopiniowanym pozytywnie przez właściwą miejscową Radę Osiedla […]

więcej
ul. Komorowicka
Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Mazańcowicka-Komorowicka

W związku z zatwierdzonym  projektem zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Mazańcowicka-Komorowicka, Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 18.04.2015r dokona cytowanych zmian. Obecnie pierwszeństwo przejazdu przebiega wzdłuż ulicy Komorowickiej natomiast ulica Mazańcowicka jest drogą podporządkowaną. Przeprowadzona analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej oraz pomiary ruchu nie potwierdziły konieczności budowy sygnalizacji świetlnej. Diagram ruchu-jego struktura kierunkowa jednoznacznie określiła, […]

więcej
informacja
Sieć szerokopasmowa – komunikat

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”  Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Umowę […]

więcej
informacja
Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

W imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. (tekst jed. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) informuję, że na terenie Miasta Bielska-Białej planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego projektu pn: • Rozbudowa ulicy Jeździeckiej z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku-Białej; […]

więcej
witacze
Montaż Witaczy na drogach wjazdowych do miasta

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż 21 grudnia 2014r. została zakończona inwestycja związana z montażem 5 pylonów reklamowych „Witaczy” na drogach wjazdowych do miasta. Inwestycja związana z zabudową pylonów została poprzedzona pracami projektowymi w efekcie których po akceptacji przez Plastyka Miejskiego projektu koncepcyjnego oraz wykonaniu projektu wykonawczego został wyłoniony w drodze procedury przetargowej wykonawca […]

więcej
Rondo turbinowe w Bielsku-Białej.

MZD na skrzyżowaniu ulic PCK-Sempołowskiej oraz PCK-Broniewskiego oddał niedawno do użytkowania kolejne ronda turbinowe. Dotychczas funkcjonujące z powodzeniem w mieście pozostałe ronda typu turbina zlokalizowane są na skrzyżowaniach: Piastowska-Cieszyńska-Konopnickiej-Andersa (Hulanka), Wyzwolenia-Kryształowa, Piekarska oraz dwa w ciągu ulicy Wałowej przy przebudowanym układzie drogowym w okolicach Galerii Sfera Główną zasadą tego rozwiązania komunikacyjnego, jest to że ruch […]

więcej
ul. Żywiecka
Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej

Z dniem 1 października 2012 zakończono prace budowlane na ulicy Żywieckiej, będącej jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych na terenie Miasta Bielska-Białej. Inwestycja stanowiła element planu zakładającego usprawnienie systemu komunikacyjnego sieci TEN-T oraz kontynuację podjętych działań inwestycyjnych mających na celu usprawnienie połączeń na terenie województwa i miasta.  W efekcie realizacji projektu poprawie uległa przejezdność oraz bezpieczeństwo […]

więcej
powrót