25 lat MZD – Rozbudowa ulicy Międzyrzeckiej

Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej łączącej ul. Cieszyńską na nowopowstałym rondzie z węzłem S52 obejmowała 6 etapów. W skład inwestycji wchodziły m.in.:
– rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej: długość prawie 2,5 km,
– budowa chodników i ścieżek rowerowych – łącznie ponad 3 km,
– budowa wiaduktu kolejowego z nasypem, 5 zatok autobusowych, przebudowa zjazdów, montaż elementów zabezpieczenia ruchu drogowego,
– budowa doświetleń przejść dla pieszych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, a nawet miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych.
Całkowity koszt robót budowlanych: około 32,8 mln zł.

powrót