25 lat MZD – ul. Karbowa

Przebudowa ul. Karbowej obejmowała 1,5 km odcinek podgórskiej ulicy. Wybudowano kanalizację deszczową, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe oraz zatoki autobusowe. Przebudowano skrzyżowania ul. Karbowej z al. Armii Krajowej w formie małego ronda, a także fragmenty ul. Karpackiej, która jest przedłużeniem ul. Karbowej. Wybudowano tu także nowy most nad potokiem Kamienickim oraz przepust odprowadzający wody deszczowe w kierunku potoku Olszówka.

Koszt całkowity – 13,8 mln zł w tym 10,1 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

powrót