Budowa chodnika w ramach rozbudowy alei gen. Władysława Andersa w Bielsku-Białej na odcinku od granicy miasta do rejonu działki nr 979/32 obręb Stare Bielsko

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracowuje dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy poprzez budowę obustronnego chodnika. Planowane jest również wyznaczenie na jezdni przystanków autobusowych „Andersa Granica”.

Zakres prac:
– budowa obustronnych chodników
– wyznaczenie na jezdni (tj. bez zatok) przystanków autobusowych „Andersa Granica”
– przebudowa zjazdów w niezbędnym zakresie
– wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz jego doświetlenie
– budowa odwodnienia ulicznego

Plan_Andersa.pdf

powrót