Budowa chodnika w ramach rozbudowy ul. Jeździeckiej w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Zadanie stanowi uzupełnienie i kontynuację prowadzonej przez Wydział Inwestycji realizacji pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z integracyjnym placem zabaw przy ul. Górskiej i Jeździeckiej w Bielsku-Białej”. W jej ramach przebudowany zostanie odcinek ul. Jeździeckiej o długości ok. 170m, między Karczmą Harnaś a rejonem drogi S1.

Zadanie realizowane przez MZD obejmuje uzupełnienie brakującego odcinka chodnika, między zakresem Wydziału Inwestycji a istniejącym chodnikiem, biegnącym wzdłuż ulicy po wschodniej stronie drogi S1.

Plan_Jezdziecka.pdf

powrót