Budowa chodnika w ramach rozbudowy ul. Mazańcowickiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Burzliwej do budynku nr 108

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracowuje dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy poprzez budowę chodników. Planowane jest również wyznaczenie na jezdni przystanków autobusowych „Mazańcowicka Akademicka”.

Zakres prac:
– budowa chodnika po południowej stronie między ul. Burzliwą i ul. Akademicką
– budowa chodnika po północnej stronie między ul. Akademicką i budynkiem nr 108
– wyznaczenie na jezdni (tj. bez zatok) przystanków autobusowych „Mazańcowicka Akademicka”
– przebudowa zjazdów w niezbędnym zakresie
– budowa odwodnienia ulicznego
– wycinka zieleni oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami Ogrodnika Miejskiego

Plan_Mazańcowicka.pdf

powrót