Budowa fragmentu chodnika wraz z kładką dla pieszych na potoku Kamienickim przy ulicy Karbowej w Bielsku-Białej.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w związku z budową fragmentu chodnika wraz z kładką dla pieszych na potoku Kamienickim przy ulicy Karbowej w Bielsku-Białej, zostanie wprowadzona w dniu 15.10.2019 r. tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca odcinek od ZIAD-u do mostu na potoku Kamienickim. Tymczasowa organizacja ruchu polega na zawężeniu pasa ruchu w kierunku ulicy Karpackiej do szerokości 2,75 m, natomiast szerokość pasa ruchu w kierunku al. Armii Krajowej pozostaje bez zmian.

powrót