Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką w Bielsku – Białej oraz remont ul. Warszawskiej w Bielsku – Białej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta.

Zakres dokumentacji obejmuje: budowę węzła drogowego, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych, budowę ekranów akustycznych.

pzt-remont.pdf
pzt-wezel.pdf

powrót