Ciężkimi pojazdami niszczyli nawierzchnię ulicy – teraz sprawą zajmie się policja

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji filmowej pochodzącej z mobilnej kamery, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przekazał tutejszej policji kilkadziesiąt wniosków o ukaranie kierowców łamiących przepisy związane z przekroczeniem dopuszczalnego tonażu pojazdów. Mobilny zestaw monitoringu wizyjnego przez ostatnie dni dokumentował wykroczenia w Hałcnowie, na wjeździe w ulicę Zagrody. Podstawą do skierowania na policję zarejestrowanych zdarzeń jest łamanie przepisów ustawy o drogach publicznych, przekładające się w tym przypadku na ewidentne niszczenie nawierzchni wymienionej ulicy. Mobilna kamera z oznaczeniem o prowadzeniu monitoringu wizyjnego już niebawem trafi
w kolejne miejsce. Jego lokalizacja będzie ustalona w oparciu o napływające do MZD informacje dotyczące punktów w mieście, w których notorycznie są łamane drogowe przepisy.

powrót