Coraz bliżej kolejnej dużej inwestycji drogowej

W miniony piątek Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na rozbudowę ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową obiektu mostowego nad linią kolejową nr 139.

Zły stan techniczny wiaduktu w ciągu ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego to przyczyna wprowadzenia zakazu poruszania się po nim pojazdów o DMC przekraczającej 3,5 tony. Utrudnia to nie tylko dojazd do sąsiednich terenów przemysłowych oraz położonej niedaleko Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ale rodzi również problemy komunikacyjne i transportowe w północno-wschodnich dzielnicach Bielska-Białej.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę prawie 600-metrowego odcinka ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową dwóch wiaduktów: nad linią kolejową nr 139 oraz drogą zakładową na terenie firmy BEFARED. Inwestycja zakłada poprawę parametrów nośnych wiaduktu, a to oznacza konieczność całkowitej rozbiórki mocno już wyeksploatowanego obiektu. W jego miejsce powstaną dwa oddzielne wiadukty rozdzielone nasypem drogowym. Taki wariant, zamiast budowy jednego długiego obiektu przęsłowego, przyniesie spore oszczędności, a także ułatwi zwiększenie szerokości jezdni oraz chodników. Dzięki temu na rozbudowanej ulicy pojawi się dodatkowy pas ruchu w kierunku Ronda Ofiar Katynia, które po przebudowie będzie rondem turbinowym. W ciągu ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego powstaną także nowe chodniki, ścieżka rowerowa, obustronne zatoki autobusowe oraz dodatkowe, wyposażone w sygnalizację świetlną, przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów. Istniejące przejścia dla pieszych zostaną natomiast doświetlone. W miejsce dotychczasowego zejścia na znajdujący się tu peron przystanku kolejowego Bielsko-Biała Północ powstanie nowe, wyposażone dodatkowo w windę osobową. Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego ma też za zadanie poprawienie komfortu jej użytkowania, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, w tym osób ze szczególnymi potrzebami (zwłaszcza w rejonie zatok autobusowych). Poprawie ulegnie także dostęp do przebiegającej w sąsiedztwie infrastruktury kolejowej i rowerowej. W ramach przedsięwzięcia rozbudowany zostanie również most w ciągu ul. Michała Grażyńskiego wraz umocnieniem koryta Potoku Starobielskiego.

Szacowana wartość inwestycji wynosi około 70 mln złotych z czego prawie połowa tj. do 35 mln złotych to przewidywana wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”,

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej planuje zakończyć realizację zadania w terminie 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót.
Startujemy.

powrót