Drogowe wnioski do Programu Inwestycji Lokalnych

Bielski MZD przygotował dwa wnioski o dofinansowanie drogowych projektów z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Lokalnych. Samorząd liczy na bezzwrotne wsparcie.

Rządowy program jest skierowany do samorządów. W ciągu najbliższych kilku lat w ten sposób lokalny rozwój zasilić ma pula aż 140 mld zł, a już w tym naborze zostanie rozdysponowanych 20 mld zł. O wsparcie starać się będą bodaj wszystkie polskie miasta i gminy. W najbliższym rozdaniu najwyżej punktowane mają być projekty drogowe. Nie dziwi więc, że prezydent miasta Jarosław Klimaszewski zarekomendował aplikowanie także w tym zakresie. W najbliższym naborze samorząd może zgłosić trzy wnioski. Jeden bez kwotowego ograniczenia, drugi którego wartość nie może przekroczyć 30 mln zł oraz najmniejszy, którego górna granica nie może być wyższa niż 5 mln zł. W ostatecznym rozrachunku Gmina zdecydowała się na złożenie trzech wniosków, z czego dwa to projekty drogowe. W kategorii do 30 mln zł MZD zgłosił projekt „Rozbudowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139”. Drugi wniosek w kategorii do 5 mln zł to „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Wincentego Witosa w Bielsku-Białej”. Drogowcy szacują jego koszt na 4,7 mln zł.

Wszystkie wnioski złożone w ramach Programu Inwestycji Lokalnych oceni specjalna komisja pod przewodnictwem premiera rządu, a o wynikach dowiemy się najprawdopodobniej we wrześniu tego roku.

 

Tekst skorygowany 17 sierpnia 2021r. W wydłużonym do 15 sierpnia br. naborze Gmina zdecydowała wycofać projekt pn. „Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy w Bielsku-Białej”, zastępując go innym projektem nie związanym z drogownictwem.

powrót