Informacja dotycząca uciążliwości komunikacyjnych związanych z prowadzoną rozbudową ul. Krakowskiej

W związku z kierowanymi wnioskami w zakresie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Polnej (obecnie ruch jednokierunkowy w związku z wyznaczonym objazdem rozbudowywanej ul. Krakowskiej) – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że kwestia powyższa była przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w dniu 27 lutego oraz 5 marca br.

Przy obecnych warunkach, ruch jednokierunkowy zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu na ul. Polnej (brak zdarzeń drogowych od czasu jego wprowadzenia), jak również utrzymana jest płynność w ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

Po szczegółowej analizie, w ocenie członków Komisji BRD, przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Polnej, byłoby rozwiązaniem wysoce ryzykownym, przez co przedmiotowy wniosek zaopiniowany został negatywnie. Jednocześnie rozumiejąc argumenty mieszkańców uprasza się o wyrozumiałość w tej kwestii do momentu zakończenia realizacji robót budowlanych na ul. Krakowskiej.

powrót