Informacja o odwołaniu losowania w sprawie udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności na ustawienie stoisk handlowych, w celu sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików, w okresie od 1 I 2023 r. do 31 XII 2023 r.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż zaplanowane na dzień 15 grudnia 2022 r. losowanie w sprawie udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności na ustawienie stoisk handlowych, w celu sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików, w okresie od 1 I 2023 r. do 31 XII 2023 r. nie odbędzie się, z uwagi na fakt, że do tutejszego Zarządu wpłynęło tylko sześć wniosków, każde na odrębne stanowisko handlowe.

powrót