Aktualności

Plakat zachęcający do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Na niebieskim tle cztery uśmiechnięte osoby, w różnym wieku, zachęcają do udziału w spisie
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia, a ogłaszany jest cyklicznie co dziesięć lat by zebrać informacje potrzebne do analiz wykorzystywanych przez kluczowe instytucje państwowe i samorządy. W oparciu o pozyskane dane odbywa się planowanie działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki […]

więcej
Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)
Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej

W dniu 25 lutego 2021 r. zawarta została umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.5.2 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 11 438 […]

więcej
Centrum Lipnika widok na przebudowywany przepust. W tle wiadukt wschodniej obwodnicy miasta i kościół w Lipniku
Będzie spokojniej na ul. Lipnickiej. Korekta łuków na pętli wzdłuż ul. Polnej w centrum Lipnika ułatwi zawracanie kierowcom ciężkich pojazdów

Sporo się zmienia w centrum bielskiego Lipnika. Od kilku miesięcy Miejski Zarząd Dróg prowadzi tu przebudowę lokalnej infrastruktury drogowej polegającej na przedłużeniu ul. Lipnickiej i jej połączeniu z istniejącą siecią dróg. Przy okazji przebudowie uległa także pętla autobusowa w sąsiedztwie Domu Kultury. W najbliższym czasie, ze względu na zły stan techniczny, rozebrany i wymieniony na […]

więcej
Komunikat
Dodatkowy komunikat w sprawie stoisk handlowych do sprzedaży truskawek

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470  z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. […]

więcej
informacja-2
Rozbudowa ul. Listopadowej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że od 21 kwietnia 2021 r. rozpoczną się prace polegające na rozbudowie ul. Listopadowej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Piastowskiej. Na czas prowadzenia prac na ul. Listopadowej zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na  wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczeniu objazdów. Zakończenie prac planowane jest […]

więcej
Komunikat
Ostrzeżenie IMGW-PIB o opadach śniegu

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o otrzymanym ostrzeżeniu z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami w obszarach położonych powyżej 500 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Ostrzeżenia/zalecenia: – Zaleganie grubej pokrywy śnieżnej na znacznym obszarze, śliskość nawierzchni, nieprzejezdność dróg lub ograniczenia […]

więcej
informacja-2
Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Ignacego Jana Paderewskiego – inwestor prac AQUA S.A.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 19 kwietnia 2021 r. zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Ignacego Jana Paderewskiego. Zmiany polegają na wprowadzeniu zakazu ruchu na ul. Ignacego Jana Paderewskiego na odcinku od ul. Komorowickiej do ul. Legionów. Został poprowadzony objazd do ul. ks. Stanisława Stojałowskiego […]

więcej
Komunikat
Ostrzeżenie IMGW-PIB o intensywnych opadach śniegu

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o otrzymanym ostrzeżeniu z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie. W dalszym ciągu prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od godz. 12:00 dnia 14.04.2021 do godz. 18:00 dnia 15.04.2021 wynosi miejscami do 20 cm, a w rejonach położonych powyżej 600 m n.p.m. […]

więcej
Zdjęcie z drona na Aleję Armii Krajowej i znajdującą się w jej obrębie pętlę autobusową. W tle widok na Bielsko-Białą
Pod Szyndzielnię dotrzemy bardziej komfortowo i bezpieczniej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przygotowuje się do rozbudowy odcinka Alei Armii Krajowej pomiędzy rondem gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, a dolną stacją kolei gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej. Projekt inwestycji uzyskał dofinansowanie w kwocie 8 mln. złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Idealnie więc wpasowuje się w koncepcję programu zakładającego […]

więcej
Komunikat
Ostrzeżenie IMGW-PIB o intensywnych opadach śniegu

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o otrzymanym ostrzeżeniu z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 25 cm do 30 cm. Ostrzeżenia/zalecenia: – Zaleganie grubej pokrywy śnieżnej na znacznym obszarze, śliskość nawierzchni, nieprzejezdność dróg lub ograniczenia w ruchu uwarunkowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. […]

więcej
powrót