Aktualności

Utrudnienia w związku z wymianą izolacji przejścia podziemnego pod ul. 3 Maja

W dniu 1 października br. w godzinach porannych Miejski Zarząd Dróg w ramach bieżącego utrzymania zamierza przystąpić do kontynuacji robót polegających na uszczelnieniu dylatacji oraz wymianie izolacji na stropie przejścia podziemnego pod ul. 3 Maja w rejonie Pl. Bolesława Chrobrego. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu obejmująca częściowe zamknięcie środkowego pasa oraz skrajnego (relacja skrętu w […]

więcej
Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej) w Bielsku-Białej – najbliższa zmiana od 02.10.2019 r.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 2 października 2019 r. zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Krakowskiej, polegająca na poprowadzeniu ruchu prawą stroną jezdni na odcinku: ul. Grabowa – węzeł Lipnik. Poza powyższą organizacją ruchu, w dalszym ciągu obowiązuje:– ruch wahadłowy w obrębie ulicy Kazimierza Wielkiego (przebudowa lewej jezdni do ulicy […]

więcej
Rozbudowa DK 52 (ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej – najbliższa zmiana od 28.09.2019 r.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 28.09.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu, polegająca na częściowym zamknięciu w godz. 7.00-13.00 skrzyżowania ul. ks. Stanisława Stojałowskiego z ul. Żywiecką (zamknięty zostanie wlot ul. ks. Stanisława Stojałowskiego). Objazd dla pojazdów osobowych i autobusów pomiędzy ul. Żywiecką i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego prowadzony będzie ulicami: […]

więcej
Utrudnienia w ruchu drogowym związane z organizacją biegu charytatywnego „Bielska Dycha”

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w dniu 29 września 2019 r., w związku z planowanym biegiem charytatywnym „Bielska Dycha” wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na: ul. gen. Bora-Komorowskiego, ul. Partyzantów, ul. Zamkowej, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, ul. Romana Dmowskiego, ul. Kierowej, ul. Władysława Broniewskiego, ul. PCK, ul. Stefanii Sempołowskiej, ul. Leszczyńskiej, ul. gen. Stanisława […]

więcej
Podsumowanie działania wyświetlaczy prędkości w Bielsku-Białej

W związku z nagminnym przekraczaniem prędkości na ul. Bystrzańskiej (rejon wjazdu do miasta) Miejski Zarząd Dróg ustawił mobilny wyświetlacz prędkości, celem ograniczenia prędkości przejazdu pojazdów (40 km/h). Następnie przez kilkanaście miesięcy prowadzono obserwacje pod kątem skuteczności działania urządzenia. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że w początkowej fazie użytkowania urządzenia, część kierowców prawidłowo zareagowała na informacje wyświetlane […]

więcej
Przebudowa ul. Hałcnowskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 21 września 2019 r. zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu na ul. Hałcnowskiej polegająca na dopuszczeniu ruchu dwukierunkowego w rejonie nowego ronda. W związku z powyższym, przestanie obowiązywać ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zdjęcia z przebudowanej ul. Hałcnowskiej

więcej
Parkomaty – 1 tydzień działania (raport)

Przed wdrożeniem nowego systemu, celem zminimalizowania negatywnych skutków wprowadzanych zmian w SPP, została przeprowadzona szeroko zakrojona kampania informacyjna (w prasie, mediach, internecie) jak również rozdanych zostało kierowcom ok. 17 tys. ulotek informujących o zmianie systemu poboru opłat na terenie SPP w Bielsku-Białej. Szczegóły nowego systemu zostały zaprezentowane na stronie internetowej Działu Parkingów i Strefy Płatnego […]

więcej
Przebudowa ulicy Taterniczej – Etap IB

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 9 września 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na całkowitym zamknięciu ruchu na ulicy Taterniczej od granicy miasta z gminą Wilamowice do mostku przy granicy miasta z Pisarzowicami (odcinek o długość 379 m). Ze względu na równoległe prowadzone roboty na ulicy Zagrody, na odcinku […]

więcej
powrót