Aktualności

Rozbudowa Alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolejki gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przedstawia opracowanie dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa Alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolejki Gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej. Zakres opracowania wynika z opracowanej i zatwierdzonej „koncepcji rozbudowy alei Armii Krajowej na odcinku od ronda im. generała Emila Fieldorfa Nila do […]

więcej
Międzyrzecka
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

W dniu 19 listopada 2018 r. Beneficjent – Miasto Bielsko-Biała zawarło aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Dzięki temu, realizacja inwestycji przy dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach RPO WSL 2014-2020 potrwa do września 2020 r. Planowana całkowita wartość projektu wynikająca z aneksu do umowy o dofinansowanie wyniesie 234 754 428,86 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: […]

więcej
informacja
Komunikat w sprawie sprzedaży całorocznej zniczy i kwiatów

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz.460 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. […]

więcej
informacja
Przebudowa układu ulic: Budowlanych, Trakcyjnej, Warszawskiej w Bielsku-Białej

Inwestor SPEC-BRUK Sp. z o.o. informuje, iż w dniach 22.11.2018 r. – 26.11.2018 r. będą prowadzone prace związane z: frezowaniem tarczy skrzyżowania ulic Warszawska-Trakcyjna (22.11.-23.11.), wykonaniem warstwy ścieralnej na tarczy skrzyżowania ulic: Warszawska-Trakcyjna (24.11.) oraz wykonaniem warstwy ścieralnej na wlocie ul. Trakcyjnej (26.11.). Utrudnienia w ruchu będą związane z zawężeniem pasów ruchu oraz czasowym ograniczeniem […]

więcej
informacja
Komunikat o ustawieniu stoisk handlowych dla sprzedaży ryb i/ lub choinek naturalnych

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z […]

więcej
informacja
Remont elewacji budynku przy ulicy 3 Maja 9 w Bielsku-Białej oraz remont ogrodzenia przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z remontem elewacji budynku przy ulicy 3 Maja 9 w Bielsku-Białej,  wprowadza się tymczasową organizację ruchu w obrębie prowadzonych robót. Na czas ustawienia i demontażu rusztowań wzdłuż ściany budynku wyłączony zostanie z ruchu pieszego chodnik, dlatego piesi będą skierowani na chodnik po drugiej stronie ulicy i […]

więcej
Ulica Dębowiec otwarta

31 października oddana została oficjalnie do użytku ul. Dębowiec. Jej rozbudowa objęła odcinek o długości 730 m. Wzdłuż ulicy powstała ścieżka rowerowa oraz chodnik wykonane z masy mineralno-bitumicznej. Jezdnia ma szerokość 6 m, chodniki 2 m a ścieżka rowerowa 3 m. Rozbudowano także skrzyżowanie z ul. Łowiecką. Po przebudowie ulica zyskała nowe oświetlenie oraz kanalizację deszczową, […]

więcej
Bielska aplikacja na targach TRANSEXPO

Podczas tegorocznej edycji targów TRANSEXPO (Kielce, 22-25.10.2018 r.) firma PIXEL zaprezentowała najnowsze wdrożenie moduł OnTime dla komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej (zrealizowane w ramach projektu ITS w naszym Mieście). Moduł OnTime w ramach aplikacji itsBB stanowi element Centralnego Systemu Informacji Pasażerskiej (CeSIP), który przeznaczony jest do nadzorowania floty pojazdów oraz do kompleksowego zarządzania informacją pasażerską w […]

więcej
Zmiany w organizacji ruchu związane z dniem Wszystkich Świętych

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z dniem Wszystkich Świętych w rejonach niektórych cmentarzy w Bielsku-Białej będą wprowadzone zmiany organizacji ruchu, które będą funkcjonować od dnia 30.10.2018 r. od godz. 18:00 do dnia 4.11.2018 r. do godz. 20:00. Cmentarz przy ul. Grunwaldzkiej ruch jednokierunkowy na ul. Wita Stwosza /od ul. Grunwaldzkiej do […]

więcej
Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Czechowickiej nad torami PKP i nad drogą dojazdową do ul. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej

Przywrócenie do ruchu zamkniętego odcinka nad torami PKP ul. Czechowickiej nastąpi w dniu 16.10.2018 r. W związku z planowanym rozpoczęciem robót na zadaniu informujemy, że dniem 25.04.2018 r. nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. W jej ramach zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego odcinek ul. Czechowickiej nad torami PKP. Objazd zamkniętego odcinka będzie się odbywał ulicami: Warszawską, Sarni […]

więcej
powrót