25 lat MZD

25 Pck Mini
25 lat MZD – ul. PCK

Połączenie ul. Partyzantów z ul. Żywiecką to ambitna inwestycja prowadzona w samym centrum Bielska-Białej. Obejmowała nie tylko budowę ulicy w nowym dwujezdniowym standardzie, ale także zmianę jej biegu na części odcinka ul. PCK. Powstał przy tym nowy most na rzece Białej oraz dwa ronda na skrzyżowaniach z ul. Stefanii Sempołowskiej oraz Władysława Broniewskiego. Łączna długość […]

więcej
Budowa Mostu Do Koszar 1902
25 lat MZD – Most dla wojska

9 września 1903 roku do nowych koszar w Bielsku przez również nowo wybudowany most, uroczyście wjechali dragoni. Był to 2. Dywizjon c.k. 3. Dolnoaustriackiego Pułku Dragonów „Jerzego Króla Saksonii”. Żołnierzami dowodził mjr Herman Landsteiner, a witał ich burmistrz Karol Steffan. Aby to jednak było możliwe wcześniej miasto musiało wykonać nie lada wysiłek finansowy. Warto choćby […]

więcej
Plac Chrobrego Mini
25 lat MZD – Plac Bolesława Chrobrego

Reprezentacyjny plac w Bielsku-Białej zawsze był jego wizytówką. W 2002 roku rozpoczęła się jego przebudowa polegająca na nadaniu mu nowego kształtu architektonicznego. Przebudowano także układ komunikacyjny placu wraz z wejściem do przejścia podziemnego pod ul. 3 Maja. Roboty podzielono na dwa etapy: I ETAP – przebudowa pl. Bolesława Chrobrego: 05.2002-12.2003, II ETAP – remont przejścia […]

więcej
Jana Sobieskiego
25 lat MZD – ul. Jana Sobieskiego

Ulica Jana Sobieskiego o statusie drogi powiatowej została przebudowana od ul. Międzyrzeckiej do al. gen. Władysława Andersa na długości 3,57 km w latach 2008-2016. Zadanie to realizowane było etapami. Ostatni odcinek od ul. Wołyńskiej do ul. Kupieckiej został zmodernizowany w latach 2015-2016 w całości ze środków miasta. Cała przebudowa pochłonęła 35,96 mln zł, w tym […]

więcej
Plac Deskowy I Płynąco Odkryta Niwka
25 lat MZD – Tajemnica potoku Niwka

Jak powstawał najszerszy most w Polsce Nie wszyscy wiedzą, że miasto Bielsko-Biała ma jeden z najszerszych mostów w Polsce. Dopiero kilka lat temu, dzięki remontowi jaki przeprowadził Miejski Zarząd Dróg na ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego, młodsi wiekiem mieszkańcy ze zdziwieniem odkryli, że pod jezdnią płynie potok Niwka. Jak się okazuje jeszcze na początku XX wieku […]

więcej
Reksio Miniatura
25 lat MZD – Pomnik Reksia

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ma na swoim koncie także inwestycje mniej typowe. Jedną z nich jest rewitalizacja placu w centrum miasta, tuż przy moście wzdłuż ul. 11 Listopada. W 2009 roku plac przeszedł gruntowną przebudowę, a w jego centralnym miejscu stanął pomnik bodaj najbardziej znanego polskiego pieska – bohatera kreskówki rodem z bielskiego Studia […]

więcej
Miedzyrzecka Miniatura
25 lat MZD – Rozbudowa ulicy Międzyrzeckiej

Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej łączącej ul. Cieszyńską na nowopowstałym rondzie z węzłem S52 obejmowała 6 etapów. W skład inwestycji wchodziły m.in.: – rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej: długość prawie 2,5 km, – budowa chodników i ścieżek rowerowych – łącznie ponad 3 km, – budowa wiaduktu kolejowego z nasypem, 5 zatok autobusowych, przebudowa zjazdów, montaż elementów zabezpieczenia ruchu […]

więcej
14 Bielsko (40)
25 lat MZD – Wizjonerzy drogowi

Do końca XIX wieku można pokusić się o stwierdzenie, że przestrzeń urbanistyczną i system dróg w Bielsku wytyczał najczęściej przypadek połączony z klęskami elementarnymi takimi jak pożar czy powódź. Jednak z czasem intensywna urbanizacja i uprzemysłowienie miasta pociągnęły za sobą konieczność zaprowadzenia ładu przestrzennego. W tym celu w latach 1893—1894 przystąpiono do dokonania pomiarów geodezyjnych […]

więcej
Mzd Hulanka
Pierwszy drogowy tunel w Bielsku-Białej – to też działo się w okresie 25 lat MZD

Pokazujemy Państwu zarejestrowane fragmenty realizacji ważnej dla Miasta Bielska-Białej inwestycji jaką była budowa podziemnego przejazdu pod skrzyżowaniem „Hulanka”. Nie był to typowy tunel drążony w górotworze. Ta budowla inżynierska wykonana została w powstałym wcześniej wykopie, a następnie zasypana została ziemią. Realizacja tego zadania, finansowana z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jeszcze przecież przed akcesją Polski […]

więcej
Biała Most Na Ul Głównej
25 lat MZD – Rewolucja mostowa w połączeniu Białej z Bielskiem

Niewielka stosunkowo rzeka Biała, przez całe lata w sposób zasadniczy ograniczała kontakt pomiędzy mieszkańcami Bielska i Białej. Z tego powodu co jakiś czas pojawiały się pomysły, jak ułatwić komunikację pomiędzy siostrzanymi miastami. W sposób zasadniczy zmieniła się ona pod koniec XIX wieku za sprawą starań magistratu w Białej. Szczególnym okresem budowania mostów był rok 1893. […]

więcej
powrót