Aktualności

Wprowadzenie odcinkowego ograniczenia tonażowego (do 3,5 t) na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej

W związku z notorycznym niestosowaniem się kierowców pojazdów ciężarowych do ograniczeń tonażowych (30 t) na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej zamierza zmienić ograniczenie tonażowe do 3,5 t, wprowadzając dodatkowo na wlotach ulicy urządzenia bramownicowe ograniczające skrajnię pionową do 2,2 m. Planowany termin wdrożenia oznakowania to […]

więcej
Zmiana jednostki realizującej zadania dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego w Bielsku-Białej

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.884.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. zadania związane z planowaniem, zarządzaniem oraz organizowaniem publicznego transportu zbiorowego od 1 stycznia 2020 r. przekazane zostały do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wojewoda Śląski w dniu 23 grudnia 2019 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.884.2019 – stwierdzające nieważność […]

więcej
Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej w Bielsku-Białej

W 2019 roku na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg została wykonana „Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej w Bielsku-Białej”. Klasyfikacja obejmuje sieć dróg TEN-T, do której na terenie miasta Bielsko-Biała należą: odcinek ul. Warszawskiej (od granicy miasta Bielsko-Biała do węzła „Komorowice”), odcinek ul. Krakowskiej (od granicy […]

więcej
informacja
Zmiany w organizacji ruchu związane z Sylwestrem oraz świętem Trzech Króli

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w związku z imprezą Sylwestrową oraz świętem Trzech Króli na placu Ratuszowym będą wprowadzone zmiany organizacji ruchu: – Impreza Sylwestrowa – zamknięcie placu Ratuszowego wraz z parkingiem nad rzeką Białą od 27 grudnia 2019 r. od godz. 6:00 do 1 stycznia 2020 r. do godz. 20:00. – święto […]

więcej
Projekt zadań optymalizacyjnych w komunikacji miejskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego (Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej) przygotował założenia projektu wdrażania zadań optymalizacyjnych w komunikacji miejskiej pn. Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+ (dostępnego tutaj). Projekt działań optymalizacyjnych został podzielony na sześć kluczowych obszarów (sekcji) dziedzinowych: Zmiany układu sieci, Synchronizacja rozkładów jazdy, Wprowadzanie standardów informacji pasażerskiej, Przebudowa pętli […]

więcej
Nowy portal dla pasażerów: komunikacja.bielsko.pl

W związku z wdrażanymi zmianami dotyczącymi organizacji transportu publicznego w Bielsku-Białej, które będą miały miejsce począwszy od 1 stycznia 2020 r. – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (jako przyszły organizator publicznego transportu zbiorowego) – przygotował nowy portal internetowy dedykowany pasażerom: komunikacja.bielsko.pl. Na nowej stronie znajdują się wszystkie aktualności oraz komunikaty dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej w […]

więcej
powrót