Aktualności

ul. Bratków
Przebudowa ulicy Bratków

Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Bratków w Bielsku-Białej oraz budowa miejsc postojowych położonych przy ulicy Bratków w Bielsku-Białej”. Roboty wykonywane na rzecz Gminy Bielsko-Biała polegały na przebudowie w pełnej Konstrukcji jezdni na długości 429m z nawierzchnią z betonu asfaltowego z wyniesionymi tarczami skrzyżowań kostka -betonowa, budowa chodników po stronie północnej i częściowo południowej, wymianie […]

więcej
ul. Lipnicka
Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka–Skowronków. Rozbudowa mostu na potoku Niwka

Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka – Skowronków wraz z rozbudową mostu na potoku Niwka w ciągu ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej”  Zakres prac obejmował: • budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego, • rozbiórkę mostu istniejącego, • budowę nowego mostu żelbetowego o długości 9,9m i szerokości zmiennej 12,45 – 13,45m • roboty regulacyjne w korycie […]

więcej
ul. Zamkowa
Zmiana numerów telefonicznych

Szanowni Państwo, W trosce o podniesienie usług oraz ułatwienie kontaktu z Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej, uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione nowe numery telefoniczne: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej: 33 472 60 10 Dział Strefy Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania: 33 472 60 00 Zespół Utrzymania Dróg: 33 472 60 30 Zespół Uzgadniania Dokumentacji: 33 […]

więcej
informacja
Komunikat w sprawie stoiska całorocznego – zajęcie pasa drogowego

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz.460 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. […]

więcej
ul. Dmowskiego
Informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Dotyczy: Informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej, na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych , informuje, że na terenie Miasta Bielska-Białej planowane jest wykonanie zadań projektowych pn.: Rozbudowa ul .Polnej w Bielsku-Białej; Rozbudowa ul .Łuczników […]

więcej
ul. Grażyńskiego
Zakończono zadania inwestycyjne na terenie miasta

 Zakończono zadania inwestycyjne na terenie naszego miasta: ul. ks. Stanisława Stojałowskiego  na ul. Juliusza OsterwyPrzedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi w ul. Osterwy wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją .W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przyjęto następującą kolejność realizacji obiektów: 1) Wykonanie organizacji ruchu na czas robót, 2) Wykonanie robót rozbiórkowych […]

więcej
ul. Jeździecka
Rozbudowa ul. Jeździeckiej wraz z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku-Białej

W ramach tego zadania wykonano: • budowę nowej drogi lokalnej o szerokości 6m i długości 155m w pełnej konstrukcji z nawierzchnią SMA, • budowa chodników z kostki betonowej o szerokości 2m, • budowa elementów odwodnienia, • przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 49m, • budowa obiektu inżynierskiego o ustroju ramowym jednoprzęsłowym posadowionym na palach, wykonanie […]

więcej
informacja
Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy / przebudowy / remontu drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologiczne

INFORMACJA   o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy / przebudowy / remontu drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego            W imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. (tekst jed. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) informuję, że na terenie Miasta Bielska-Białej […]

więcej
informacja
Przebudowy placu J.Niemczyka oraz rozbudowy odcinka ulicy Olimpijskiej w Bielsku-Białej

1.   Zadanie to obejmuje: przebudowę placu J.Niemczyka wraz z rozbudową odcinka ul.Olimpijskiej od skrzyżowania z ul.Komorowicka do budynku nr 27. przebudowę miejsc postojowych wzdłuż ul.Czereśniowej 2.  Zakres robót składających się na wykonanie zadania wg wskazanego w pkt.1 obejmuje w szczególności: rozbiórkę istniejącej konstrukcji placu, jezdni i chodnika wykonanie nowej konstrukcji placu z kostki kamiennej i […]

więcej
Broniewskiego Parking
Budowa Parkingu przy ul. Władysława Broniewskiego

Zakończono prace  zwiazane z przedmiotową budową. Powierzchnia zabudowanych miejsc postojowych – 4900,00m 2 Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych – 160 Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla osób niepełnosprawnych – 10 Ilość miejsc postojowych dla  autobusów – 5

więcej
powrót