Aktualności

Broniewskiego Parking
Budowa Parkingu przy ul. Władysława Broniewskiego

Zakończono prace  zwiazane z przedmiotową budową. Powierzchnia zabudowanych miejsc postojowych – 4900,00m 2 Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych – 160 Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla osób niepełnosprawnych – 10 Ilość miejsc postojowych dla  autobusów – 5

więcej
Ścieżka rowerowa wokół Lotniska
Przedłużenie ścieżki rowerowej wokół lotniska w Bielsku-Białej

W lipcu zakończyło się zadanie pod nazwą „Przedłużenie ścieżki rowerowej wokół lotniska w Bielsku-Białej – etap II”. Polegało ono na  kontynuacji budowy ciągu pieszo rowerowego, w tym ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3 m oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej  i szerokości 2 m, oddzielonych od siebie opaską separującą o szerokości 0,80 […]

więcej
Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Janowickiej

„Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Janowickiej”. Wykonawcą robot jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TREXBUD” S.C. W ramach zadania został wykonany chodnik na odcinku  od budynku nr 130  do granicy miasta Bielska-Białej o łącznej długości ok 1100m, wybudowano również kanalizację deszczową i wymieniono przepust  na żelbetowy ramowy. Trwają obecnie roboty wykończeniowe. Na początku czerwca planowane jest […]

więcej
Elektroniczny system poboru opłat na ul. Dmowskiego

Uprzejmie informujemy, że została zrealizowana inwestycję polegającą na zamontowaniu i uruchomieniu elektronicznego systemu poboru opłat za postój na parkingu zlokalizowanym przy ul. Dmowskiego. Wbrew wcześniejszym medialnym informacjom nowy sposób poboru opłat nie będzie polegał na korzystaniu z parkomatów, lecz będzie się opierał na zintegrowanym systemie składającym się ze szlabanu wjazdowego oraz wyjazdowego i automatycznej kasy. […]

więcej
ul. Sobieskiego
Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IVB1 I IVB2

Miasto Bielsko-Biała zawarło umowę o dofinansowanie projektu w styczniu 2016 r. Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 11,5 mln zł, z czego dofinansowanie w kwocie ok. 4 mln zł. Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IVB1 I IVB2 na odcinku od mostu nad rzeką Wapieniczanka (km 0+492.23) do ul. Kupieckiej. Przebieg ul. […]

więcej
informacja
System czujników multimodalnych

Pierwszy Polski system czujników multimodalnych i specjalistycznego oprogramowania zainstalowany w Bielsku-Białej w ramach projektu badawczego HiTech. System dostarcza wiedzę o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, m.in. w celu modelowania oraz optymalizacji sterowania ruchem w sieci drogowej. Specjalistyczne czujniki multimodalne dokonują w szczególności pomiaru średniego czasu przejazdu na odcinkach, a także dostarczają danych umożliwiających wykrywanie zatorów […]

więcej
ul. Warszawska
Budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Warszawską w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż zakończyła się budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Warszawską w Bielsku-Białej na wysokości skrzyżowania z ulicą Królewską (szer.geogr. 49°51’50.26″N, dł.geogr. 19° 0’50.62″E). Ulica Warszawska jest Drogą Krajową na której natężenie ruchu w ciągu doby przekracza kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Ze względu na niebezpieczeństwo kolizji pojazdów z pieszymi (w dwóch przypadkach zakończonych […]

więcej
informacja
Informacja w sprawie reklam w pasie drogowym

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego pod reklamę wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi oraz uiszczenia opłaty ustalanej w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Sankcją za naruszenie obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 1 i 2 […]

więcej
ul. Słowackiego
Zakończono prace

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, z przyjemnością informuje, że zakończone zostały prace: na ul. Orchidei – nakładka, na drodze wewnętrznej –  łącznik od ul. M. Michałowicza do szkoły,   na ul. Sikornik przebudowa, na ul. Cyniarskiej – nakładka, na ul. Babiogórskiej – nakładka, na ul. Mieszka I – remont chodnika, na ul. J. Słowackiego – remont […]

więcej
powrót