Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

ul. Żywiecka
Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej

Umowa o dofinansowanie: 22.07.2010 r. Koszt całkowity projektu: 21 mln PLN Dofinansowanie: ok. 14 mln PLN Zakres przebudowy obejmował w szczególności: przebudowę ulicy Żywieckiej do parametrów klasy G wraz z obustronnymi chodnikami, przebudowę ul. Turystycznej do parametrów klasy L na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Łęgowej z jednostronnym chodnikiem, przebudowę dróg bocznych do ul. Żywieckiej, […]

więcej
powrót