Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Komunikat
Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach miasta Bielska-Białej

21 marca 2023 r. pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach miasta Bielska-Białej” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. […]

więcej
Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej

5 kwietnia 2017 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 103 580 702 ,18 PLN Dofinansowanie ze środków UE: 83 619 249,01 PLN Rozbudowa ul. Krakowskiej (z wyłączeniem węzła „Krakowska”) oraz ul. Żywieckiej (od ul. ks. Stanisława Stojałowskiego […]

więcej
informacja-2
Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny i przejrzysty. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie […]

więcej
powrót