Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej

Wniosek o dofinansowanie dotyczący w/w zadania został złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie w trybie konkursowym w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet IV : Infrastruktura drogowa dla miast, działanie: 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Umowę na […]

więcej
powrót