Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej

5 kwietnia 2017 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowity koszt projektu wyniósł ok. 103,2 mln zł, koszt kwalifikowany to ok. 99,3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków […]

więcej
informacja-2
Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny i przejrzysty. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie […]

więcej
powrót