Inwestycje własne (2008-2009)

ul. Krakowska
Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Krakowskiej

Zakończono zadanie przebudowy odcinka ul. Krakowskiej, w zakres zadania wchodziła budowa pętli autobusowej oraz modernizacja jezdni ul.Krakowskiej na tym odcinku. Wartość zadania 1.7 mln zł. Zadanie jest częściowo finansowane w ramach programu bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury we wspołpracy z Wojewodą województwa śląskiego. Pełna nazwa zadania „Przebudowa skrzyżowania ul.Krakowskiej z dojazdem do ul.Krańcowej i […]

więcej
ul. Grażyńskiego
Zakończyła się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Grażyńskiego

Zakończono prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Grażyńskiego wraz z przebudową ulicy Grażyńskiego na dojazdach do obiektu w Bielsku-Białej. Zakres robót obejmował: przebudowę wiaduktu kolejowego linii kolejowej Kalwaria Lanckorona-Bielsko-Biała, nad ulic± Grażyńskiego w Bielsku-Białej, przebudowę odcinka ul. Grażyńskiego poprzez obniżenie istniejącej niwelety o około 2,5m wraz z budową murów oporowych, budową chodnika i […]

więcej
ul. Kolista
Zadanie inwestycyjne na ul. Kolistej

Na ulicy Kolistej zakończono inwestycję. W jej ramach przebudowana została kanalizacja wzdłuż ulicy Niwnej oraz wykonana została nawierzchnia na drodze objazdowej na ul. Działowej.

więcej
ul. Szarotki
Zakończono pracę na ul.Szarotki

Zakończono pracę na ul.Szarotki. Rozbudowana została ulica Szarotki na odcinku od. ul.Lotniczej do ul.Orzeszkowej. Zakres prac obejmował wykonanie nowych ciągów chodnikowych, zatoki autobusowej po stronie wschodniej oraz wymianę nawierzchnię ulicy na rozbudowywanym odcinku drogi.  

więcej
ul. Reja
Remont nawierzchni na ul.Reja

Zakończono prace związane z wymianą konstrukcji nawierzchni na ul. Reja. Wymieniono chodniki i jezdnię. Nowa nawierzchnia chodników jest wykonana z kostki brukowej betonowej.

więcej
ul. Solskiego
Remont ul.Solskiego

Zakończyły się prace na ulicy Solskiego od posesji numer 25 do ul.Wapiennej. Zakres robót obejmował budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektrycznej i teletechnicznej. Prace objęły  również pełną przebudowę konstrukcji nawierzchni.

więcej
ul. Sobieskiego
Ul. Sobieskiego

Zakończono zostało następne zadanie inwestycyjne, modernizacji uległa ul. Sobieskiego. Zakres robót przewidywał budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę linii energetycznych i teletechnicznych. Całkowita wartość zadania to 2.733.696,60zł.

więcej
powrót