Inwestycje własne (2008-2009)

ul. Katowicka
Przebudowa skrzyżowania ulicy Katowickiej i ulicy Mazańcowickiej

Przebudowa przedmiotowego skrzyżowania polegała na zmianie konstrukcji skrzyżowania na rondo o średnicy zewnętrznej 32 metry. Szerokości jezdni zasadniczej 2 x 3,50 m(na wlotach 4,00m i 4,50m.). Realizacja obejmowała wykonanie chodników przyjezdniowych o szerokości 1,5-2,0m. W ramach przebudowy urządzone zostanły dwie nowe zatoki autobusowe. Zadanie obejmowało przebudowę przepustu na potoku Złocistym pod ulicą Katowicką ( istniejącywcześniej […]

więcej
ul. Bestwińska
Zakończono prace związane z przebudową ulicy Bestwińskiej

Zakończono prace w związku z realizacją zadania „Przebudowa ulicy Bestwińskiej w Bielsku-Białej – etap 1 A od skrzyżowania z ulicami Komorowicką i Barkowską do km 0+170” Zakończyła się realizacja pierwszego etapu przebudowy ulicy Bestwińskiej w Bielsku-Białej polegająca na przebudowie skrzyżowania w rejonie ulic Komorowickiej i Barkowskiej. Powstało tutaj  skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 28 m.  Przebudowie […]

więcej
ul. Drzymały
Remont ul. Drzymały

Zakończono prace remontowe na ul. Drzymały. Polegały one na wzmocnieniu konstrukcji podbudowy jezdni oraz wykonaniu trzywarstwowej konstrukcji bitumicznej nawierzchni  na długości 274 metrów. Dzięki temu  uporządkowany został cały zakres chodników dla  pieszych. Zjazdy indywidualne posesji zostały dowiązane do nowo wykonanej krawędzi drogi i chodników. Całkowita kwota zadania: 736.611 zł Termin realizacji: 17.09.2009

więcej
ul. Ks. Brzóski
Przebudowa ul. Ks. Brzóski od ul.Wspólnej (w Lipniku) do ul.Wspólnej (w Straconce)

Zakończono przebudowę ul. Ks. Brzóski od ul.Wspólnej (w Lipniku) do ul.Wspólnej (w Straconce) Zakres robót objął: • wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej i chodnika z kostki betonowej, • budowę kanalizacji deszczowej, • przebudowę sieci gazowej, teletechnicznej, wodociągowej, energetycznej • odtworzenie ogrodzeń i bram wjazdowych, • budowę murów oporowych i przepustu drogowego. Całkowita wartość zadania 9.800.000 zł

więcej
Pomnik Reksia
Zakończono prace związane z przebudową placu położonego pomiędzy ulicą 11 listopada a ulicą Ks. Stojałowskiego nad rzeką Białą.

Zakończono prace związane z  przebudową placu położonego pomiędzy ulicą 11 listopada a ulicą Ks. Stojałowskiego nad rzeką Białą. W ramach tego zadania wykonane zostały -fontanna, nowa nawierzchnia placu, schody  i dopełniająca całości kompozycja zieleni. W sąsiedztwie fontanny, która jest centralnym elementem placu, usytuowana jest rzeźba, symbolizująca bohatera filmów rysunkowych – Reksia. Przewidziano również miejsce odpoczynku dla […]

więcej
ul. Barlickiego
Zakończono przebudowę ulicy Norberta Barlickiego

Zakończyły się  prace na ulicy Norberta Barlickiego w naszym mieście. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę   odcinka ulicy  o długości 268m, o szacunkowej powierzchni około 4.400m2. W ramach tego zadania wykonano nowe warstwy konstrukcyjne drogi i nawierzchni ulicy. Zakres zadania objął również  przebudowę odwodnienia ulicy, oświetlenia oraz  przebudowę kolidujących: kabli energetycznych, kanalizacji i teletechnicznych. Jezdnia ulicy […]

więcej
ul. Młodzieżowa
Zakończono już inwestycję na ul. Młodzieżowej

W dniu 15.05.2009 nastąpił odbiór prac na na ulicy Młodzieżowej. Zakres robót obejmował:  wykonywanie chodników wraz z przebudową ogrodzeń, położenie  nowej nawierzchni asfaltowej. Zadanie zakończono prze terminem (planowany pierowotnie termin zakończenia prac to czerwiec 2009 roku).

więcej
ul. Traugutta
Zakończono inwestycję na ul.Traugutta

Zakończono dwu letnią inwestycję „Budowa ul.Traugutta”. Terminowo zakończono, planowany zakres zadania na 2009, obejmował on wykonanie podbudowy mostu oraz wykonanie prac związanych z przezbrojeniem. Całkowita wartość zadania 750 tyś. zł.

więcej
ul. Reja
Remont nawierzchni na ul. Reja

Zakończono prace związane z wymianą konstrukcji nawierzchni na ul. Reja. Wymieniono chodniki i jezdnię. Nowa nawierzchnia chodników jest wykonana z kostki brukowej betonowej.  

więcej
powrót